BELGA

Groen evalueert zichzelf: kort, opvallend snel en zo omfloerst mogelijk

Ruim een maand na de verkiezingen van mei had Groen al een interne evaluatie rond. Die blijkt opvallend bondig te  zijn en legt de vinger op enkele wonden. Opvallend: de kritiek op de manier waarop de campagne is aangepakt, klinkt omfloerst. Ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout geeft toe dat de communicatie tijdens de campagne beter kon en dat de figuren van partijvoorzitter Meyrem Almaci en Kamerlid Kristof Calvo erg prominent aanwezig waren.

"Groen groeit, maar te traag", luidt de eerste zin van een document dat op 1 juli is gedateerd. "Achteruitkijken om verder vooruit te gaan" luidt de titel van de introspectienota. Dat achteruitkijken is met opvallend veel mildheid gebeurd, ondanks de overwinningsnederlaag van Groen op 26 mei. "We zijn er als partij onvoldoende in geslaagd twijfelende kiezers te overtuigen", wordt er toegegeven. Hoe kan het dan beter? In de nota worden vijf aandachtspunten opgelijst:

  • Onvoldoende draagvlak voor klimaatbeleid. "Klimaatsceptici hebben veel onrust gezaaid over de kostprijs van ambitieus klimaatbeleid. Daardoor werd een thema dat bij uitstek mensen verbindt, een verdelend thema. We vonden als groene partij hierop te weinig antwoorden." Dat Groen zelf met een becijferd klimaatplan naar buiten is gekomen, wordt niet vermeld.
  • Te veel perceptie als klimaatpartij. "Ondanks de inspanningen om het programma in al zijn breedheid beter in beeld te brengen, bleef op het eind van de campagne echter te veel het beeld hangen van een loutere klimaatpartij." Het breder programma van Groen blijkt niet echt uit de groene verf te zijn gekomen, maar een verklaring daarvoor geeft de nota niet.
  • Te weinig over het waarom. "Al te vaak ging het publieke debat meer over de methode (hoe), dan over het waarom. De nadruk lag ongewild te veel op de mogelijke kost van bepaalde maatregelen in plaats van op de reden waarom en de voordelen voor burger, economie en samenleving. We misten hierdoor de kans om nieuwe bevolkingslagen aan te spreken." Opvallend hier is dat niets wordt gezegd over de communicatie over de bedrijfswagens, waarover toch wel een en ander kan worden gezegd.
  • Te weinig "breedheid". "Het is en blijft echter een belangrijke uitdaging om ervoor te zorgen dat er meer groenen een prominentere rol kunnen opnemen." Dit kan als kritiek worden geïnterpreteerd op de keuze om vooral Meyrem Almaci en Kristof Calvo als boegbeeld uit te spelen.
  • Sociale media onderbenut. "De impact van sociale media op de nationale campagnes van 2019 hebben we echter onderschat." Heeft Groen te veel ingezet op een "klassieke" manier van campagne voeren, met onder meer huis-aan-huisbezoeken? 

Dit is interne keuken en daar werken wij liever intern aan

Een Groen-lid

"Deze evaluatie is gebaseerd op de feedback van vele geëngageerde leden, kiezers en kandidaten en werd gecoördineerd door de voorzitter van de Politieke Raad en de voorzitter van het Nationale Partijbestuur", besluit de evaluatienota van 2 pagina's kort. Dit weekend komen de leden van Groen samen voor de jaarlijkse zomeruniversiteit. Daar zal de nota ongetwijfeld ook aan bod komen.

Verschillende Groen-kopstukken met wie onze redactie vanmorgen belde, houden de lippen stijf op elkaar. "Dit is interne keuken en daar werken wij liever intern aan", aldus een partijlid.

We gaan heel bewust ver met onze voorstellen, maar we zijn er niet in geslaagd om heel duidelijk te maken aan de mensen wat de impact voor hen is en aan te tonen dat dit voor hen een stap vooruit is

Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen)

In de vooravond heeft ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout dan toch gereageerd in "De wereld vandaag", op Radio 1. "We gaan heel bewust ver met onze voorstellen, maar we zijn er niet in geslaagd om die heel duidelijk te maken aan de mensen wat de impact voor hen is en aan te tonen dat dit voor hen een stap vooruit is", geeft hij toe. Hij noemt het voorbeeld van de salariswagens: "Wij hebben daarvoor een antwoord en een oplossing die voor de mensen een stap vooruit zou zijn in plaats van een stap achteruit."

Vaneeckhout geeft ook toe dat Meyrem Almaci en Kristof Calvo erg prominent waren tijdens de campagne. "Ik heb ook bij Meyrem Almaci en Kristof Calvo gezien dat zij tijd hebben genomen om na te denken over wat is misgelopen. Zij zijn daar heel eerlijk met zichzelf en hebben dit met de partij gedeeld."

Ik wil niet de partij zijn die bij de eerste tegenslag zegt dat we getalenteerde en sterke mensen gaan dumpen

Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen)

Over hun toekomst spreekt Vaneeckhout zich niet uit. "Ik wil niet de partij zijn die bij de eerste tegenslag zegt dat we getalenteerde en sterke mensen gaan dumpen." Toch moet er ook plaats komen voor andere mensen. "Het is absoluut onze doelstelling om de komende maanden en jaren met verschillende profielen naar voren te komen." Over zichzelf zegt Vaneeckhout dat hij geen ambitie heeft om voorzitter te worden.

Beluister hieronder het gesprek met Jeremie Vaneeckhout in "De wereld vandaag":

Meest gelezen