Kunnen vissen de knijtenplaag in de Scheldevallei bestrijden?

De Universiteit Antwerpen onderzoekt welke vissoorten graag knijten(larven) eten. Met die kennis kan een permanente én ecologische oplossing gevonden worden voor de terugkerende muggenplaag in regio Gent-Wichelen. Elke zomer krijgen mensen die er aan de Schelde wonen af te rekenen met vervelende knijtenbeten. Bepaalde vissoorten zouden ingezet kunnen worden om de larven te bejagen.

"Vissen zijn de belangrijkste predatoren van knijten. Dat betekent dat ze de voornaamste bejagers zijn van de kleine muggen. Knijten brengen het grootste deel van hun leven onder water door, als larven. Als we dus te weten komen welke vissen graag knijten eten, kunnen we ervoor proberen zorgen dat die soorten het beter gaan doen in de Schelde", legt doctoraatsstudent Sam Franquet uit. "Het is niet de bedoeling dat we die vissoorten gaan uitzetten op de Schelde, wel dat we de natuurlijke leefomstandigheden voor die dieren verbeteren zodat ze vanzelf met meer zijn en de knijtenpopulatie kunnen terugdringen." Franquet is nu pas begonnen met veldonderzoek in de Scheldevallei. Hij heeft er bodemstalen genomen en laat die onderzoeken in laboratoria. 

Ecologische doorbraak? 

Het inzetten van bepaalde vissoorten kan mogelijk een doorbraak zijn om de knijtenplaag te bestrijden. Al tien jaar lang teisteren de kleine muggen de bewoners van de wijken rond de Scheldevallei in de regio Wichelen-Gent. Het slib dat er vrij komt te liggen na lange warme of zonnige periodes is de ideale kweekvijver voor de knijten. Ze leggen er eitjes die dan later uitgroeien tot larven, die op hun beurt kleine muggen worden. Er werden al verschillende initiatieven genomen om de plaag aan te pakken.

Zo werd er nog een noodbres geslagen in dijk om meer stroming te krijgen in de meersen achter de dijk (waardoor er daar minder slib is) en plaatste het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in verschillende tuinen knijtenvallen. Zo wil het instituut de soort beter onderzoeken en een bestrijdingsmanier vinden. Voorlopig zonder al te veel resultaat. Het doctoraatsonderzoek van Franquet over de vissen is dus een andere piste om het probleem voor eens en altijd aan te pakken. Al zullen de mensen die langs de Schelde wonen wel nog even geduld moeten hebben, de eindconclusie wordt pas over enkele jaren verwacht. 

Meest gelezen