Voor het eerst meer tandartsen en advocaten dan bakkers en slagers in ons land: vrije beroepen in de lift 

Voor het eerst zijn er in ons land meer mensen die een vrij of een intellectueel beroep zoals dokter, advocaat of tandarts uitoefenen dan handelaars zoals bakkers of slagers. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Federatie Vrije Beroepen. Het vrije beroep wordt ook steeds vrouwelijker.

In totaal zijn er in ons land 1.112.646 zelfstandigen in ons land. En bijna een derde van die zelfstandigen oefent een vrij of een intellectueel beroep uit - denk aan advocaten, kinesisten, tandartsen, dokters of consultants. Voor het eerst is die groep nu groter dan de zelfstandigen met een eigen zaak, zoals bakkers of slagers - 341.936 vrije beroepers tegenover 327.090 handelaars. De verklaring? Vorig jaar waren er meer starters in het vrije beroep dan in de handel én meer handelaars stopten ermee. Aan de andere kant daalde het aantal starters in het vrije beroep wel in vergelijking met de voorbije jaren.

Maar die hoge cijfers betekenen niet automatisch rozengeur en maneschijn. "De massale groei van het aantal vrije beroepers heeft een enorme concurrentie tot gevolg waardoor het moeilijk wordt om het hoofd boven water te houden", zegt Marieke Wyckaert, voorzitter van de Federatie Vrije Beroepen. Daarom is het volgens haar geruststellend dat het aantal starters in het vrije beroep afneemt. 

Massale groei van het aantal vrije beroepers heeft een enorme concurrentie tot gevolg

Marieke Wyckaert - voorzitter Federatie Vrije Beroepen

Meer en meer vrouwen

Nog een conclusie uit het rapport: de vervrouwelijking van het vrije beroep. Voor het zesde jaar op rij zijn er meer vrouwen dan mannen gestart in het vrije beroep. - 51,55 procent tegenover 48,45 procent. De totale man-vrouwverhouding komt daardoor op 55,02 procent tegenover 44,98 procent. 

Vooral bij de paramedische beroepen (logopedisten, kinesisten, psychologen ...) zijn er opvallend veel vrouwelijke starters, maar liefst 83 procent. Het minst populair is de fiscale sector en de vastgoedsector. Daar is maar 23 procent van de ondernemers vrouw.

Meest gelezen