Copyright 2018, Suwannar Kawila, licensed via EyeEm Mobile GmbH

Elke week dreigen 232 huishoudens hun huurwoning te moeten verlaten

In 2018 dreigden in Vlaanderen naar schatting 12.070 huurders uit hun woning te worden gezet, vaak door wanbetaling. Dat zijn er 232 per week. Het getal blijft zeer hoog de voorbije jaren. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Een hoog  aantal "probleemhuurders" op de markt, zoveel is duidelijk. Hét pijnpunt is het gebrek aan goede, betaalbare huurwoningen, waardoor heel wat huurders in een té dure categorie terechtkomen.  Vaak gaat het dan van kwaad naar erger. De VVSG vraagt nu aan de volgende regering(en) om daar iets aan te doen, om een beter "huurklimaat" te scheppen. 

"De cijfers zijn de laatste jaren wel stabiel, maar ze blijven dramatisch hoog. Alle overheden deden inspanningen, maar toch slagen we er niet in de spiraal te doorbreken. Dit mag toch niet het nieuwe normaal worden,’ zegt Wim Dries, de voorzitter van de VVSG.

De VVSG vraagt de regeringen nu om samen met de lokale besturen te zorgen voor een globale aanpak. Dat moet leiden tot meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor mensen met een laag inkomen én voor wie net boven de inkomensgrens zit. En dat moet ook het aantal uithuiszettingen naar beneden halen.

"Het is zeer erg. Want het gaat niet enkel om alleenstaanden, maar ook om gezinnen met kinderen. Aan de ene kant willen we iets doen aan kinderarmoede, maar we zien dan ook heel wat kinderen zonder dak boven hun hoofd. We kijken dus naar de politiek, naar de volgende regeringen én naar de lokale besturen. Aan hen om hier echt werk van te maken", zegt Nathalie Debast van de VVSG.

Armoede is vooral een stedelijk probleem, uithuiszettingen komen in elke gemeente voor

Nathalie Debast, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

En wat moet er concreet gebeuren? "Een hele resem maatregelen. Hogere uitkeringen, maar werken moet nog altijd interessanter zijn dan werkloos zijn. Dus aandacht voor activering, mensen aan het werk zetten dus. Daarnaast moeten er zeker meer sociale woningen komen."

"Op de private huurmarkt is de kwaliteit dramatisch laag, zeker in het segment voor mensen met een laag inkomen. Daar moet ook worden ingegrepen. En gemeenten en OCMW's moeten aan preventie kunnen doen, ze moeten op tijd kunnen bemiddelen met gezinnen die in de problemen zitten. Om zo erger te voorkomen."

Het probleem van uithuiszettingen is van alle tijden, maar is het ook van alle steden en gemeenten? "We weten dat armoede vooral een stedelijk probleem is, maar mensen die dreigen uit hun woning te worden gezet, dat komt voor in iedere gemeente", zegt Debast nog.

Meest gelezen