Medewerkers van het National Register of Citizens (NRC) in Assam checken documenten.
AFP or licensors

Aangepast bevolkingsregister verklaart 1,9 miljoen Indiërs in 1 klap stateloos

In India, in de noordoostelijke staat Assam, zijn 1,9 miljoen mensen stateloos geworden. Dat komt door een update van het bevolkingsregister daar. Wie niet kon bewijzen dat hij of zij al vóór 24 maart 1971 naar Assam kwam, is zijn of haar burgerschap kwijt.

De publicatie van de nieuwe versie van het National Register of Citizens (NRC) was al lang een bron van spanning voor ettelijke inwoners van Assam. India wilde die update doorvoeren om migranten uit Bangladesh te kunnen onderscheiden van de Indiase burgers. Het is de eerste aanpassing van het bevolkingsregister sinds de creatie ervan in 1951.

(Lees verder onder de kaart)

Wie niet kon bewijzen dat hij of zij al vóór 24 maart 1971 naar Assam kwam, is zijn of haar burgerschap kwijt. Die datum is de dag vóór Bangladesh zich onafhankelijk verklaarde van Pakistan. In de eerste, voorlopige versie van het nieuwe bevolkingsregister was er sprake van 4 miljoen mensen die stateloos zouden worden, de definitieve versie heeft dat teruggebracht tot 1,9 miljoen.

Controversiële rechtbanken

Over het register heerst uiteraard heel wat onrust. Wie stateloos blijkt, heeft wel nog een kans om binnen de 120 dagen in beroep te gaan tegen de lijst, maar dat kan tot lange en dure procedures leiden. Lees: wie niet voldoende bemiddeld is om dat te kunnen betalen of analfabeet is, valt sowieso uit de boot. Bovendien heerst er maar weinig vertrouwen in de controversiële, gespecialiseerde rechtbanken die daarover gaan.

Wat er na die 120 dagen gebeurt, is niet geheel duidelijk. Wie dat beroep verliest, zou een aantal burgerrechten (zoals stemrecht, maar ook bepaalde uitkeringen) kwijtspelen. Statelozen zouden ook kunnen worden opgepakt en ondergebracht in een kamp of gevangenis. Nu al zitten er zowat 1.000 van zulke mensen vast. Van deportaties is vooralsnog geen sprake, zegt India. 

Meest gelezen