Videospeler inladen...

Meer studenten kiezen opnieuw voor lerarenopleiding

Uit de eerste voorlopige cijfers van de hogescholen blijkt dat meer studenten opnieuw voor een opleiding tot leraar kiezen. Op definitieve cijfers is het nog twee à drie weken wachten, want de inschrijvingen lopen nog, maar de trend lijkt duidelijk. Dat is goed nieuws, gezien het almaar nijpender wordende lerarentekort. Vooral de opleiding tot leraar secundair onderwijs is populair.

Uit een rondvraag van VRT NWS bij enkele hogescholen met een lerarenopleiding komt grofweg volgend beeld naar voren: in de lerarenopleiding secundair onderwijs zit 10 procent meer eerstejaarsstudenten, voor de lerarenopleiding lager onderwijs is dat 5 à 6 procent, het kleuteronderwijs geeft een meer diffuus beeld.

Aan de hogeschool UCLL trekt de professionele bachelor (PBA) secundair onderwijs 8 procent meer studenten, de PBA lager onderwijs verwelkomt 9 procent nieuwe studenten, voor het kleuteronderwijs is er een daling van 4 procent. UCLL heeft de grootste lerarenopleiding van Vlaanderen met campussen in Hasselt, Diepenbeek, Heverlee en Diest.

Aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen zien ze ook 10 procent meer eerstejaars voor de lerarenopleiding secundair en 5 procent meer voor de opleiding lager en kleuter. Voor de opleiding secundair stijgt dat cijfer zelfs naar een spectaculaire 50 procent als we er de zogenaamde zijinstromers bijtellen, dat zijn studenten die al een andere opleiding hebben gehad of uit het beroepsleven komen.

Zelfde beeld bij hogeschool Vives (met campussen in Kortrijk, Torhout en Brugge): 9 procent meer studenten voor de lerarenopleiding secundair, 5 à 6 procent voor de opleiding lager. Voor de opleiding tot kleuterleerkracht zag het er tot twee weken geleden niet zo goed uit, maar daar merkt Vives nu toch ook een (beperkte) stijging met 1 procent. Een licht ander beeld bij HOGent, met een stijging voor de lerarenopleiding secundair maar een daling voor lager en kleuter.  

Het lijkt er dus op dat er een kentering is ingezet, na jaren van dalende inschrijvingscijfers, en dat weer meer jongeren voor een opleiding en loopbaan als leerkracht kiezen, vooral dan in het secundair. Dat is goed nieuws, gezien het almaar toenemende lerarentekort in Vlaanderen, al is het wel nog 2 à 3 weken wachten op definitieve cijfers.

Lerarentekort en campagnes hebben allicht boost gegeven

En wat is nu de verklaring voor dat hernieuwde succes van de lerarenopleiding ? Niemand waagt zich aan een sluitende verklaring, algemeen directeur Marc Vandewalle van UCLL bijvoorbeeld hoopt “dat de inspanningen die wij gedaan hebben om het lerarenberoep in een positief daglicht te stellen, geholpen hebben. Ik denk aan de campagne “Word een echte influencer”.”

Noël Selis, die bij Vives verantwoordelijk is voor de lerarenopleiding, ziet verschillende verklaringen: “Er is de grote inzet van de mensen die betrokken zijn bij de opleiding, er is het lerarentekort dat nu toch wel heel duidelijk geworden is, en er zijn de campagnes die zijn opgezet om het lerarenberoep positief voor te stellen.”

Algemeen beheerder Erwin Samson van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen wijst op het fenomenale stijgingscijfer van de zijinstromers (zie hoger) in de lerarenopleiding aan zijn hogeschool. Zij stuwen het totale aantal nieuwe studenten in de lerarenopleiding naar plus 50 procent in vergelijking met vorig jaar: “Leraar is een knelpuntberoep geworden. Meer en meer mensen willen tegemoetkomen aan die behoefte en kiezen daarom voor een carrière in het onderwijs.”

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen