Universiteit Gent onderzoekt luchtkwaliteit voor buitenslapende baby's

Is het gezonder om baby's in de open lucht te laten slapen of niet? Dat onderzoekt de Gentse universiteit in enkele kinderdagverblijven waar baby's hun middagdutje buiten doen. In die crèches zal de luchtkwaliteit binnen en buiten gemeten worden, net als in de speciale buitenbedjes. Volgend jaar zijn de resultaten bekend.

Baby's buiten laten slapen is een gebruik dat is overgewaaid uit Scandinavië. In Gent zijn er enkele kinderdagverblijven waar baby's ook hun middagdutje in de buitenlucht doen. Dat is in 'slaaphuisjes' waar de baby's goed ingeduffeld in liggen en die zodanig gemaakt zijn dat er geen insecten bij kunnen. Maar of het in de Gentse lucht gezonder is om buiten te slapen dan binnen, daar is nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dat gebeurt nu wel in het kader van een doctoraats- en een masterproef van de faculteit Bio-Ingenieurs.

4 seizoenen meten

Vanaf half september gaan de onderzoekers meetapparatuur 'ongeveer zo groot als een balpen' ophangen in drie kinderdagverblijven in Gent. Die kinderdagverblijven liggen gespreid over de stad. De apparatuur zal enkele keren per jaar een week lang binnen en buiten en in de slaaphuisjes zelf. "Omdat de metingen herhaald worden, zullen we een beeld hebben over de seizoenen heen," zegt professor Christophe Walgraeve. 

"Het is ook de bedoeling dat we een beeld krijgen van de verschillen tussen de kinderdagverblijven en tussen de verschillende concentraties van schadelijke stoffen binnen, buiten en in de bedjes. 

Multicomponentbenadering

"We doen een multicomponentbenadering," legt de professor uit, dat wil zeggen dat er heel veel verschillende schadelijke stoffen worden gemeten, zowel organische als bijvoorbeeld ozon en anorganische als bijvoorbeeld benzeen.

Wie aan buitenlicht denkt, denkt ook aan uitlaatgassen, maar het is niet vanzelfsprekend dat de lucht binnen zou gezonder zijn dan buiten. Want ook binnenlucht kan vervuild zijn. "Binnen in een huis zijn er veel bronnen waar oplosmiddelen in gebruikt zijn en die geven af in de ruimte. Als een ruimte niet goed geventileerd is, dan kunnen de concentraties van die schadelijke stoffen hoog oplopen." Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je een nieuw tapijt in huis haalt, of als er geverfd is. "En ook lang na het schilderen kunnen die componenten blijven hangen."

Het resultaat van het onderzoek zal pas over een jaar klaar zijn, als alle metingen doorheen de seizoenen gebeurd zijn en de resultaten verwerkt.

Meest gelezen