Karim Bachar wordt de derde SP.A-schepen in Antwerpen

In Antwerpen heeft de SP.A een lokaal partijbestuur gehouden om een derde schepen aan te duiden voor het stadsbestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 keerden drie van de zes SP.A-verkozenen zich tegen een coalitie met N-VA en Open VLD). Hoewel ze later bijdraaiden, waren ze niet bereid een schepenambt op te nemen. Nu is met Karim Bachar toch een kandidaat gevonden.

Bachar wordt door het partijbestuur voorgedragen en zal in principe op de eerstvolgende gemeenteraad de eed afleggen. Hij voegt zich dan bij Tom Meeuws en Jinnih Beels in het schepencollege.

Bachar krijgt de bevoegdheden Gelijke Kansen en Inburgering & Integratie. Dat waren bevoegdheden die Meeuws tot nu mee op zich nam.

Meest gelezen