Niemand drinkt meer dan een Europeaan

Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat de Europeaan graag een glaasje alcohol mag. Meer dan een glaasje: hij of zij - maar toch vooral hij - drinkt het equivalent van meer dan twee flessen wijn per week. De WHO vraagt een strenger beleid van de nationale overheden.

Eerst even de ontnuchterende cijfers: Europa kent het grootste alcoholverbruik ter wereld, en dus veroorzaakt alcohol nergens meer doden dan in Europa. (De cijfers zijn van 2016).

Elke dag sterven in de Europese Unie (en Noorwegen en Zwitserland) 800 mensen aan oorzaken die met alcohol te maken hebben (gaande van hartaandoeningen tot levercirrose). Dat zijn er 290.000 per jaar. Ter vergelijking: elk jaar sterven in de EU 25.000 mensen in het verkeer. 

Eén op vier doden van jongeren tussen 20 en 24 hebben te maken met alcohol. En wat meer is: die cijfers blijven al jaren ongeveer gelijk, een anti-alcoholbeleid leverde de voorbije jaren zo goed als niets op.

Twee, zelfs drie flessen per week

Individueel werd er dan ook nogal wat alcohol weggespoeld. Volwassenen in de EU - waarmee 15-plussers bedoeld worden - drinken een equivalent van meer dan twee flessen wijn per week. Trek daar nog de geheelonthouders en ex-alcoholici van af en het gemiddelde stijgt tot drie flessen. 

Ongeveer een derde (30,4 procent) heeft de laatste 30 dagen meer dan 60 gram alcohol in een enkele keer geconsumeerd. Dat komt neer op vijf drankjes, en wordt als problematisch omschreven. Vooral mannen doen dat (47,4 procent) veel meer dan vrouwen (14,4%)

En in België?

Het is niet zo dat in België het meest alcohol gebruikt wordt. Helemaal bovenaan de lijst prijken landen als Tsjechië, Duitsland, Luxemburg en de Baltische staten. België staat op een twaalfde plaats.

De cijfers zijn van 2016 en tonen wat een gemiddelde persoon per jaar drinkt. Iedereen ouder dan 15 jaar is opgenomen in de meting. 

"Er zijn landen waar het alcoholverbruik is afgenomen", zegt Maryse Geirnaert, directeur van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugsproblemen, "door een goed alcoholbeleid. Maar in Oost-Europa is de consumptie, door een hogere wordende levensstandaard toegenomen. Dus nee, het verwondert me niet dat de Europeanen de grootste drinkers blijven." 

Wat doet het beleid?

In België is de situatie er niet op vooruit gegaan, in tegenstelling tot landen als Frankrijk en Duitsland. Het alcoholgebruik blijft min of meer stabiel, terwijl problematisch alcoholverbruik stijgt (naar 49,6 procent bij de mannen zelfs) en ook het alcoholgebruik bij jongeren stijgt.

De reden is simpel, zegt Maryse Geirnaert. "Er is geen alcoholbeleid in dit land. Er worden altijd wel redenen gevonden om dat niét in te voeren."

Volgens Geirnaert zijn er drie maatregelen nodig. "Een verhoging van de prijs, een verbod op of een beperking van reclame en het verminderen van de beschikbaarheid." Met dat laatste bedoelt ze een nieuwe minimumleeftijd van 18, geen alcohol in benzinestations en niet langer de klok rond beschikbare alcohol in dag- en nachtwinkels.

Dat het niet lukt met zo'n plan, heeft volgens Geirnaert alles te maken met de alcohollobby. "België is een bierland - dat is hier Werelderfgoed. Bovendien ontvangt de overheid heel wat accijnzen, dus wil ze de lobby niet tegen de kar rijden. Een consequent gezondheidsbeleid strandt altijd op de belangen die er achter zitten. Elk nationaal beleid in België wordt geblokkeerd door de industrie."

Meest gelezen