Van Chiro tot Minderhedenforum: Middenveldorganisaties ongerust over Vlaamse integratienota

78 middenveldorganisaties hebben hun ongerustheid geuit over de voorstellen rond integratiebeleid een gelekte nota over integratie van de N-VA. Ze hebben daarover een open brief geschreven, schrijft De Morgen. Het gaat om organisaties als Chirojeugd Vlaanderen, holebivereniging çavaria en het Minderhedenforum. De nota suggereert onder meer om die laatste organisatie af te schaffen. "Wie het gelijkekansen- en integratiemiddenveld wil afbreken handelt niet in het algemeen belang", klinkt het.

Eén zin in de gelekte nota over integratie van de N-VA baart enkele middenveldorganisaties zorgen. "Organisaties gebaseerd op herkomst of levensbeschouwing zullen niet langer ondersteund worden door Vlaanderen", staat er te lezen. Onder meer het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, voelt zich geviseerd. 

78 middenveldorganisaties hebben daarom nu een open brief gestuurd naar de toekomstige Vlaamse regering. Ze uiten daarin hun bezorgdheid over de voorstellen binnen het integratiebeleid. "De mogelijke afschaffing van het Minderhedenforum wordt gemotiveerd vanuit een bekommernis om inclusie", staat er te lezen.

"Maar wij zijn ervan overtuigd dat het ondersteunen van belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kansengroepen de inclusie net bevordert. Overheidssteun voor en samenwerking met het middenveld is zelfs een fundamentele voorwaarde voor een inclusieve samenleving."

Zonder onze verenigingen wordt elke burger een eiland dat zelf maar moet zien te overleven

Open brief van 78 middenveldorganisaties

Volgens de middenveldorganisaties zorgen onder meer gelijkekansen-organisaties ervoor dat de drempels waarop specifieke doelgroepen botsen gedetecteerd en bestreden worden. "Zonder onze verenigingen, belangenbehartigers en spreekbuizen wordt elke burger een eiland dat zelf maar moet zien te overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt", staat er te lezen.

"Het gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen in plaats van versterken is nefast voor de inclusieve samenleving waar we naar streven. Middenveldorganisaties zijn de brug, de onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid. Wie het gelijkekansen- en integratiemiddenveld wil afbreken in plaats van versterken is geen voorstander van inclusie, en handelt niet in het algemeen belang."

Meest gelezen