HOC/JESSICA TAYLOR

Opschorting van Britse parlement door premier Johnson is niet tegen de wet, oordeelt Schotse rechter

De opschorting van het Britse parlement met vijf weken is niet tegen de wet. Dat heeft een Schotse rechter geoordeeld. Tegen de opschorting door premier Boris Johnson zijn verschillende rechtszaken aangespannen.

De Britse premier Boris Johnson besliste eind augustus om het Britse parlement vijf weken op te schorten - prorogation is de officiële Engelse benaming. Zo'n opschorting is niet abnormaal, het parlement wordt na elke zomervakantie korte tijd opgeschort om de regering de tijd te geven de regeerverklaring voor te bereiden (de traditionele Queen's Speech). Tijdens die periode zijn er geen debatten of stemmingen gepland.

Maar het parlement vijf weken opschorten, is toch ongezien. Premier Johnson houdt vol dat die uitermate lange opschorting niets met de brexit te maken heeft, maar bijna niemand hecht daar geloof aan. Verschillende parlementsleden trokken daarom naar de rechter om een klacht in te dienen. Volgens hen is de opschorting illegaal.

In een van die rechtszaken heeft een Schotse rechter nu geoordeeld dat de opschorting niet tegen de wet is. Meer zelfs: de rechtelijke macht kan er geen oordeel over vellen, aldus de Schotse rechter, het is een zaak voor de politiek.

"Volgens mij is dit niet strijdig met de wet. Het parlement is meester over zijn eigen procedures. Het is aan het parlement om te beslissen wanneer het bijeenkomt. Het kan bijeenkomen voor en na zo'n opschorting", meent de Schotse rechter.

De uitspraak is een kleine opsteker voor de Britse premier, die nog een lastige week wacht in het parlement, met vanavond een stemming over een wet die een no-dealbrexit zou moeten uitsluiten. Al wordt verwacht dat de indieners van de klacht nog in beroep gaan. Bovendien lopen er nog andere klachten tegen de opschorting, bij rechtbanken in Noord-Ierland en Engeland.

Of die een zelfde oordeel vellen als de Schotse rechter, valt af te wachten. Juridische experten zijn verdeeld over de kwestie, te meer omdat het Verenigd Koninkrijk geen echte geschreven grondwet heeft, enkel een collectie van oude wetdocumenten, in diverse tijdperken samengesteld in diverse omstandigheden.

Meest gelezen