Iran gaat nieuwe centrifuges ontwikkelen om uranium te verrijken

Iran gaat nieuwe centrifuges ontwikkelen waarmee het sneller uranium kan verrijken. Het land neemt zo opnieuw afstand van het atoomakkoord uit 2015, dat allang op losse schroeven staat. President Hassan Rouhani zegt dat Iran vanaf morgen een einde wil maken aan alle beperkingen van zijn nuclaire ontwikkelings- en onderzoeksprogramma. 

In het atoomakkoord dat in 2015 werd gesloten belooft Iran onder meer dat het zijn capaciteit om uranium te verrijken, zal afbouwen. In het akkoord staat onder meer dat Iran zijn verrijkingscentrifuges zal ontmantelen. 

Maar Iran zegt nu dat het ook die beperking vanaf morgen zal laten varen. Als Iran modernere centrifuges bouwt, zou het mogelijk eerder een kernwapen ontwikkelen. Maar volgens Iran zijn de centrifuges gewoon bedoeld om stroom op te wekken. 

Iran kondigde eerder al inbreuken op het akkoord aan. Zo ging het al uranium verrijken boven de limieten die in het akkoord zijn bepaald.

Druk zetten

Door zich niet langer aan de afspraken te houden, wil Iran druk zetten op de Europese landen die het atoomakkoord ondertekenden, nadat de VS vorig jaar uit het akkoord was gestapt en Iran nieuwe sancties had opgelegd.

Iran geeft Europa nog twee maanden de tijd om het akkoord te redden. Iran wil dat de Europese landen meer doen om de gevolgen van de Amerikaanse sancties op te vangen. Net gisteren heeft de VS weer nieuwe sancties opgelegd aan Iran.

De Europese Unie betreurt de beslissing van Iran om geen beperkingen meer in acht te nemen. De EU roept  Teheran op om terug te komen op de beslissing.

"We manen Iran aan een stap terug te zetten en geen enkele maatregel te nemen die het akkoord zou ondergraven", zegt een woordvoerder van het hoofd van de diplomatie van de EU, Federica Mogherini.

We manen Iran aan om een stap terug te zetten en het akkoord niet te ondergraven

Mogherini, die zich namens de EU al vier jaar bezighoudt met het dossier, wil het nucleaire akkoord redden dat in 2018 op de helling is komen te staan doordat de VS zich terugtrok.

Het atoomakkoord werd in 2015 gesloten tussen Iran en de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (de VS, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, China en Frankrijk) plus Duitsland en de Europese Unie. Het moet verhinderen dat Iran zich ontwikkelt tot een nucleaire mogendheid, maar volgens de huidige Amerikaanse regering gaat het akkoord niet ver genoeg. 

Meest gelezen