Archiefbeeld ter illustratie
2016 Photothek

Planbureau: "Belgische economie groeit minder snel door brexit en handelsconflicten"

De Belgische economie zal in 2019 en 2020 maar met 1,1 procent groeien en niet met 1,3 procent zoals tot nu toe werd gedacht. Dat verwacht het Planbureau. Toegenomen onzekerheid over mondiale handelsgeschillen en de brexit wegen op de economie en dus ook op de begroting.

De aangepaste prognose is een gevolg van lagere exportcijfers. Die zijn dan weer het gevolg van internationale ontwikkelingen, zoals de onzekerheid rond de brexit, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de haperende Duitse economie. De groei van de uitvoer zal volgend jaar dalen met 0,2 procentpunt naar 2,8 procent, terwijl die groei in 2017 nog 5 procent en in 2018 nog 3,6 procent bedroeg. In 2020 zou de groei zelfs terugvallen naar 1,6 procent.

De binnenlandse vraag zou wel toenemen, vooral met dank aan de particuliere consumptie. Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren stijgt, naar verwachting met 2,4 in 2019 en 1,5 procent in 2020. De toegenomen koopkracht is het gevolg van de taxshift, een hogere indexering van de lonen en lagere inflatie. Blijft de groei van de particuliere consumptie in 2019 nog beperkt tot 0,8 procent, zou dit in 2020 versterken tot 1,2 procent. De investeringen in woongebouwen worden ondersteund door de lage rente en zouden toenemen met respectievelijk 3 procent en 1,5 procent.

Als gevolg van de mindere conjunctuur zal ook de werkgelegenheid minder toenemen dan de voorbije jaren, ook al blijft de groei aanzienlijk. Dit jaar zouden er 62.000 banen bij komen, volgend jaar zouden er dat maar 37.000 zijn.

De mindere prognose zal ook gevolgen hebben voor het begrotingstekort en is dus geen goed nieuws voor de federale onderhandelaars. Begin deze week maakte het Monitoringcomité nog bekend dat het tekort op de begroting in 2024 bijna 12 miljard zal bedragen.

De nieuwe vooruitzichten, zo waarschuwt het Planbureau, houden geen rekening met de directe effecten van een eventuele brexit zonder akkoord. Dat blijft "een belangrijk risisco".

Meest gelezen