Betogers protesteren in Berlijn tegen westerse wapenleveringen in Jemen (archieffoto mei 2019).

Welke rol speelt het Westen bij de aanhoudende oorlog in Jemen?

In het conflict in Jemen maken de beide strijdende partijen zich schuldig aan oorlogsmisdaden. Daar zijn ook Groot-Brittannië, de VS en Frankrijk bij betrokken. Dat blijkt uit een rapport van de VN.

De Verenigde Naties hebben een nieuw rapport gepubliceerd over het aanhoudende conflict tussen de door Saudi-Arabië geleide coalitie en de Houthi-rebellen in Jemen. Beide partijen zouden zich schuldig maken aan willekeurige moorden en opsluitingen, rekrutering van kinderen, het gebruik van landmijnen, luchtaanvallen, marteling, seksueel geweld en het belemmeren van de toegang tot humanitaire hulp. Dat zijn mogelijks oorlogsmisdaden, merkt de VN op.

Steun uit het Westen

Verschillende westerse landen spelen indirect een sleutelrol in het conflict. Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk leveren wapens en logistieke steun aan de soennitische anti-Houthi-coalitie. Die wordt geleid door Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Iran wordt op de vingers getikt voor het steunen van de Houthi-rebellen.

De VN roept op tot de onmiddellijke stopzetting van alle gewelddaden tegen burgers en dringt erop aan geen wapens meer te leveren.

"Vijf jaar na de aanvang van het conflict blijven de schendingen van het internationaal humanitair recht tegen de Jemenitische burgers onverminderd voortduren, waarbij de toestand van het volk volledig wordt genegeerd en er geen internationale actie wordt ondernomen om de partijen in het conflict ter verantwoording te roepen", aldus Kamel Jendoubi, voorzitter van de VN-groep van deskundigen inzake Jemen.

Rudi Vranckx legt in onderstaande video uit wat er precies speelt in Jemen:  

Belgische wapenexport

Internationaal onderzoek waar VRT NWS aan meewerkte, heeft in mei aangetoond dat er Belgische wapens gebruikt worden in Jemen. FN Herstal, dat eigendom is van het Waals Gewest, leverde tot voor kort wapens aan Saudi-Arabië. Hoewel het niet de bedoeling was dat die in Jemen gebruikt werden, belandden ze toch aan het front, ook in de handen van de Houthi’s die ze buitmaakten.

De Raad van State schorste de licenties voor die leveringen in juni vorig jaar. Het motiveerde die beslissing door te stellen dat het Waals Gewest de houding van Saudi-Arabië met betrekking tot het internationale recht onvoldoende onderzocht had. Het Gewest was daar nochtans bij wet toe verplicht. Begin juni van dit jaar werden de negen wapenlicenties uiteindelijk definitief ingetrokken.

Saudi-Arabië was in 2017 de belangrijkste bestemming van Waalse wapens. Het kocht toen wapens in voor een totaalbedrag van 153 miljoen euro.

Meest gelezen