© Image Source, all rights reserved.

Wie tegelijk de auto inplugt, elektrisch kookt en de droogkast opzet, krijgt hogere elektriciteits­factuur

De Vreg, de Vlaamse energieregulator, gaat vanaf 2022 meer kosten aanrekenen bij mensen die hoge pieken hebben in hun stroomverbruik, en minder bij mensen die hun verbruik spreiden in de tijd. De Vreg hoopt dat het elektriciteitsnet op die manier efficiënter gebruikt wordt. Want anders moet het net verzwaard worden, wat heel duur is.

Het voornemen was al bekend, nu staat er ook een datum op: vanaf januari 2022 gaat de Vreg een zogenaamd capaciteitstarief invoeren voor de berekening van de stroomfactuur. Dat heet zo omdat (een deel van) de factuur berekend zal worden op de capaciteit die iemand nodig heeft en niet langer alleen op  het verbruik.

Piekverbruik tegenover gelijkmatig verbruik

We nemen even een voorbeeld om dit te verduidelijken. Stel: persoon A zet een heel jaar door, dag en nacht, een radio aan. Persoon B zet op één bepaald moment een elektrische oven, een microgolfoven, een stofzuiger, een droogkast aan én plugt zijn elektrische auto in. Dit alles gedurende een paar minuten.  

Stel nu ook dat A en B met hun uiteenlopende gedrag evenveel stroom verbruiken, in kilowattuur.  Dan betalen zij op dit moment evenveel. Terwijl het elektriciteitsnet veel zwaarder wordt belast door persoon B, met zijn hoge piek, dan persoon A, met zijn stroomverbruik dat gespreid is in de tijd. In de toekomst wil de Vreg B dan ook meer kosten aanrekenen dan A.

Energietransitie betaalbaar houden

De Vreg doet dit omdat er in de toekomst steeds meer elektrische auto's, zonnepanelen en warmtepompen zullen komen. Dat is nu eenmaal de energietransitie. Maar als iedereen al die apparaten tegelijk inplugt, moet het stroomnet substantieel uitgebreid worden. Dat is zeer duur. Het alternatief is: mensen een financiële prikkel geven om hun verbruik te spreiden. Wie hoge pieken heeft in zijn verbruik, zal meer betalen.

De nieuwe tarifering zal invloed hebben op het deel van de factuur dat rechtstreeks te maken heeft met de netkosten, dat is ongeveer 20% van het totaal. Om de piek te berekenen, is een digitale meter nodig. Wie nog geen digitale meter heeft, zal dezelfde netkosten betalen als nu.

De Vreg start nu een consultatieronde over de maatregel. Burgers en belangengroepen kunnen dus nog opmerkingen geven. Op basis daarvan kunnen bepaalde details nog worden aangepast, maar de invoering op 1 januari 2022 komt er wel, zo zegt de Vreg.

In diezelfde consultatieronde legt de Vreg ook haar plannen op tafel in verband met een injectietarief voor producenten, zoals eigenaars van zonnepanelen. Zij zullen dus mogelijk moeten betalen voor het gebruik van het net als ze hun stroom op het net zetten. Daar staat tegenover dat ze hun stroom ook zullen kunnen verkopen.   

Meest gelezen