Hilde Crevits houdt CD&V in een greep, spanning stijgt rond zoektocht nieuwe voorzitter

Binnen CD&V stijgt de spanning over het voorzitterschap. Het lijdt eigenlijk geen twijfel dat Wouter Beke zal stoppen als voorzitter. De nervositeit groeit omdat Hilde Crevits nog altijd niet duidelijk heeft gemaakt of ze voor het voorzitterschap wil gaan. Crevits wordt gezien als een verzoener tussen de linkse en rechtse profielen in haar partij. Maar als zij het niet doet, maken de verschillende kampen in de partij zich op voor een heuse machtsstrijd. Voor de camera's blijven de lippen verzegeld, off the record gaat het hard tegen hard. 

analyse
Pieterjan De Smedt
Pieterjan De Smedt is politiek journalist bij "Terzake".

CD&V beleeft een existentiële crisis. De verkiezingsuitslag van 26 mei ging als een schok door de partij. Zelfs wie intern al kritisch was over de koers van de partij had zo’n grote mokerslag niet zien komen. Sindsdien is er twijfel en aarzeling over het verhaal: "De partij is maanden na de verkiezingen nog altijd een stuurloos schip", zegt een partijtopper. 

Op de grote werven van vandaag - migratie, sociaaleconomisch en klimaat - heeft de partij geen duidelijk profiel. Dat profiel aanscherpen, is niet eenvoudig, omdat een deel naar rechts wil, een ander deel wil dat niet. Toch moet er iets gebeuren: het "moedige midden" haalt een historisch lage score van 15,4 procent. 

Schrik voor De Wever, woede over het ACV

Heel wat partijleden willen dat er dringend wordt ingegrepen. Ze zien CD&V als een gewond dier, een mooie prooi voor de N-VA van Bart De Wever. Een kopstuk: "De kiezers die van N-VA naar Vlaams Belang zijn gelopen, zullen niet snel terugkeren, maar N-VA kan wel nog kiezers komen rapen bij het zwakke CD&V."

En niet alleen de N-VA wordt als een gevaar gezien, ook op de linkerflank zijn er zorgen. De verhouding met de vakbond ACV is problematisch. In veel gesprekken met partijmensen werd duidelijk dat er echt woede bestaat over het ACV, zelfs bij een ACV-aanhanger: "Wat heeft de top van het ACV bezield om zo naar ons uit te halen in de afgelopen jaren? Ze jagen kiezers naar Vlaams Belang en PVDA."

Het ongenoegen over het ACV is breed gedragen binnen CD&V. Arco speelt daarin een sleutelrol.  Een kopstuk: "De vakbondsvleugel heeft het geld van Arco mismeesterd, wij zoeken al jaren naar een oplossing, en het ACV blijft kappen op ons."

Beke nog niet uitgespeeld

Huidig voorzitter Wouter Beke krijgt intern kritiek. Vooral dat het profiel van de partij veel te vaag is. Maar ook dat hij onvoldoende gehoor had voor verzuchtingen van burgemeesters. Zeker als het over migratie gaat. Het lokale niveau is uiterst belangrijk voor CD&V, daar staat de partij historisch sterk, maar op het platteland hadden ze het hier en daar niet begrepen op het "belerende, intellectuele verhaal" van de partijtop in Brussel. Brussel lag te ver weg van de dorpsstraat. 

Sommige verwijten gaan jaren terug. Zo vinden sommigen dat Beke slecht onderhandeld heeft bij aanvang van de regering-Michel: "Het akkoord over Arco was veel te vaag, bij Open VLD hielden ze een vreugdedansje", zegt een partijtopper. En ook over de postjes werd er door CD&V slecht onderhandeld, valt te horen: "Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker beloofde CD&V een prestigieuze post voor Marianne Thyssen in zijn commissie. We lieten het premierschap vallen en gingen voluit voor Europa, maar uiteindelijk gaf Juncker aan Marianne een mager beestje."                       

Er is dus consensus dat Beke beter kan vertrekken als voorzitter. Dat betekent niet dat er geen respect meer is voor hem. Hij wordt gezien als een intellectueel met een groot inzicht in de staatsstructuren van dit land. "Komt er een nieuwe staatshervorming, dan moet Beke zeker mee aan de knoppen zitten", valt zelfs te horen bij een van zijn critici in de partij. 

Veel partijgenoten gunnen hem dan ook een ministerspost. "Wouter verdient dat, hij mag niet zoals Caroline Gennez na haar SP.A-voorzitterschap van de radar verdwijnen." 

Aankloppen bij Jambon

Op dit moment is Wouter Beke al minister. Hij combineert zijn voorzitterschap met een post in de federale regering in lopende zaken. Hij vervangt daar Kris Peeters die naar Europa is vertrokken. Als Beke echt zeker wil zijn van een ministeriële carrière, kan hij best aankloppen bij de Vlaamse regering van Jan Jambon. Federaal is er nog lang geen nieuwe regering in zicht, en als die er komt, is het onzeker of CD&V deel wordt van het team.

Als Beke naar de Vlaamse regering verhuist, komt er weer een hele doorschuifoperatie rond "postjes". Een partijtopper ziet het met lede ogen aan: "We zijn maar bezig met de posten, terwijl de kiezer ons zo zwaar heeft afgestraft". Binnen CD&V beseft men dat dit een delicate operatie is, maar meerdere kopstukken vermoeden dat Beke dat risico zal lopen: "Als hij niet naar de Vlaamse regering gaat, is zijn carrière wellicht voorbij". 

Crevits heerser

Wie ook graag minister wil worden, is Hilde Crevits, maar alle ogen zijn op haar gericht om de nieuwe voorzitter te worden. Als zij zich kandidaat stelt, zullen er weinigen het tegen haar durven op te nemen. Crevits heeft in de afgelopen maanden aftastende gesprekken gehouden, om te kijken hoe breed haar steun is. 

Over haar concrete plannen zegt ze voorlopig niets. Omdat iedereen op haar wacht, kan ze door te zwijgen de regie in handen houden. Haar tegenstanders weten niet welke kaart ze zal trekken. Ze houdt de partij in een greep. Haar houding wekt ergernis bij meerdere gezichten van de partij. "Ze hypothekeert CD&V", valt te horen, en er wordt ook gezegd dat het establishment goed voor zichzelf zorgt.

Ook al zullen weinigen het tegen haar durven op te nemen, binnen CD&V is er wel het besef dat het merk Crevits de afgelopen verkiezingen schade heeft opgelopen. De campagne "Hilde" heeft maar een goeie 15 procent opgeleverd. Een kopstuk: "Ze is er niet in geslaagd om de partij als geheel te laten scoren. Ze heeft gezichtsverlies geleden. Ook al werd ze maar laat in stelling gebracht als campagneboegbeeld, ze deelt in de klappen. En dat beseft ze."

Een aantal mensen twijfelt over haar profiel. Ex-boegbeeld Leterme zei onlangs in Het Laatste Nieuws: "Ik ben niet overtuigd dat zij de beste optie is om de herijking en de nieuwe positionering van CD&V gestalte te geven." Crevits wordt gezien als een verzoener tussen de verschillende stromingen in de partij, maar ook daarover is er twijfel binnen de top: "Heeft de partij iemand nodig die de partij intern verzoent? Misschien heeft de partij iemand nodig die zich verzoent met de kiezer. Dààr moeten we de harten veroveren!"

Veel kapers op de kust

Als Crevits niet voor het voorzitterschap gaat, breekt een heuse machtsstrijd los. De rechtse vleugel met Pieter De Crem of Hendrik Bogaert zal zich zeker laten horen. Zelfs een links boegbeeld denkt dat ze goed zullen scoren bij de leden: "Pieter en Hendrik voelen de plattelandsbuik. De kern van de partij."

Maar Bogaert en De Crem zijn niet de enige mogelijke kandidaten. Een brede rondbelronde maakt al snel duidelijk dat het aantal CD&V’ers dat overweegt om voor het voorzitterschap te gaan lang niet op 1 hand te tellen is.

Tot slot wordt er ook gedacht aan externe figuren. De meest opvallende naam is daar Karel Van Eetvelt van de bankenfederatie Febelfin

Binnen de partij vindt een deel ook dat het tijd is voor een nieuw, jonger en onbekender gezicht, iemand zoals jongerenvoorzitter Sammy Mahdi. Toch vinden velen dit nu te riskant: "Het valt niet uit te sluiten dat er nieuwe verkiezingen komen. In dat geval moet een voorzitter gewapend en ervaren zijn om met De Wever in debat te gaan."

Tot slot wordt er ook gedacht aan externe figuren. De meest opvallende naam is daar Karel Van Eetvelt van de bankenfederatie Febelfin, bij het grote publiek vooral bekend als de ex-topman van zelfstandigenorganisatie Unizo. Rond zijn plannen hangt een mysterie, maar kopstukken zeggen dat hij vooral geïnteresseerd is in een ministerpost. 

Het eindspel

De uitdagingen voor de nieuwe voorzitter zijn enorm. Op dit moment werken binnen CD&V de zogenaamde "12 apostelen" aan een evaluatie van de verkiezingen. Daarbij wordt de werking van de partij kritisch geëvalueerd. De conclusie wordt wellicht woensdag en donderdag op de fractiedagen van de partij bekendgemaakt. Enkele apostelen bevestigen dat het rapport van die aard zal zijn dat Beke niet anders kan dan vertrekken: "Het zal er niet letterlijk staan, maar tussen de lijnen kan je het lezen." 

De agenda kan nog schuiven, maar nu is het plan dat er eind september een algemene vergadering komt van de partij. Op die vergadering zullen de verkiezingen voor het voorzitterschap officieel worden geopend. De bedoeling is dat er tegen het jaareinde een nieuwe voorzitter is. 

Iedereen wacht nu op de keuze van Crevits. Heel wat boegbeelden van de partij wijzen erop dat ze een ongelofelijke verantwoordelijkheid draagt. Als ze niet voor het voorzitterschap gaat, opent ze een  interne machtsstrijd waar niemand de uitkomst van kent.

Zelf houdt Crevits de kaarten stevig tegen de borst. In haar hoofd is het niet meer enerzijds, anderzijds. Ze weet wat ze wil. Haar tegenstanders niet. CD&V maakt zich op voor de finale van de wissel van de macht.

U kunt Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt volgen op Facebook en Twitter. Klik "Pagina leuk vinden" op onderstaande Facebook-post en/of op "volgen" als u een voorkeur hebt voor Twitter.

Meest gelezen