Videospeler inladen...

Imam Benhaddou over salafistische Koranscholen: "Vlaanderen is Nederland niet, maar bestaat ook hier" 

Imam Khalid Benhaddou was naar eigen zeggen "gechoqueerd" na het zien van de uitzending over salafistische moskeescholen in Nederland. De grote vraag: gebeurt dat ook bij ons? "Vlaanderen is Nederland niet, maar ook hier bestaat het", duidt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"Het is eigen aan het salafistisch wereldbeeld dat er ideeën op na gehouden worden die haaks staan op ons samenlevingsmodel, maar de hardheid waarmee die naar buiten komen, naar kinderen worden overgebracht, is frappant", steekt imam Khalid Benhaddou van wal. Hij was dan ook gechoqueerd over de uitzending van Nieuwsuur en NRC over de salafistische moskeescholen in Nederland. 

Het is eigen aan het salafistisch wereldbeeld dat er ideeën op nagehouden worden die haaks staan op ons samenlevingsmodel

Khalid Benhaddou - imam

Hoe is de situatie in België? "Gebeurt hier ook, maar Vlaanderen is Nederland niet"

Maar hoe is het in België gesteld? "Ik denk dat de Koran­scholen in Vlaanderen geen kweekvijver van jihadisten zijn. Vlaanderen is Nederland niet, maar het bestaat hier ook. Hier en daar vang ik signalen op dat er Koranscholen met een salafistische signatuur zijn, dat ze er een raar wereldbeeld op na houden dat niet strookt met ons samenlevingsmodel." Benhaddou hoort dat dan van ouders, die naar hem komen omdat hun kinderen bepaalde vreemde uitspraken doen, maar evengoed van leerkrachten op school. "Dat gebeurt nu en dan, zonder dat te overschatten. We moeten nadenken hoe we daar iets tegen kunnen doen." In "Vandaag" ging Benhaddou nog verder op de thematiek: "Soms is het vechten tegen de bierkaai, want het zijn machtige structuren met een uitgekiende propaganda waar veel geld in gepompt wordt."

Hier en daar vang ik signalen op dat er Koranscholen met een salafistische signatuur zijn

Khalid Benhaddou - imam

Maar nog eens: Vlaanderen en Nederland zijn allesbehalve hetzelfde, benadrukt hij. "Het salafisme is in Nederland veel gestructureerder, veel meer geïnstitutionaliseerd in de moslimsamenleving dan bij ons. In Nederland hebben ze veel meer voet aan de grond, een veel groter bereik en dus een grotere invloed. Maar vanuit Nederland kunnen ze ook jongeren in Vlaanderen bereiken, bijvoorbeeld door sociale media. Daar moeten we oog voor blijven hebben."

Hij haalt in "Vandaag" ook uit naar de politici: "Ik begrijp niet dat onze politici aan de ene kant vandaag moord en brand schreeuwen als er dergelijke incidenten naar buiten komen, maar op het moment dat je tegen hen zegt: "Neem je verantwoordelijkheid, erken die islam, maak structuren om de islam beter te laten inbedden", dan zie je dat er allerlei blokkades zijn. Als de islam niet geprofessionaliseerd wordt, duw je mensen in de clandestiniteit, in niet-officieel Koranonderwijs, waar we al helemaal geen vat op hebben." 

Wat moet er nu gebeuren?

Om die Koranscholen te kunnen monitoren, is het volgens Benhaddou belangrijk om werk te maken van de erkenning van moskeeën. "Koranscholen zijn vaak verbonden aan moskeeën. Als die niet erkend zijn door de overheid, dan zijn er weinig hefbomen om daar iets tegen te doen. Die kunnen dan islamonderricht aanbieden zonder enige controle van de overheid of van de Moslimexecutieve."

Koranscholen zijn vaak verbonden aan moskeeën. Als die niet erkend zijn door de overheid, dan zijn er weinig hefbomen om daar iets tegen te doen

Khalid Benhaddou - imam

Zijn oproep? "Maak werk van de erkenning van moskeeën, dan kan je ook dat Koranonderwijs controleren: leerplannen ontwikkelen, stroomlijnen, overzicht en transparantie hebben." Ook de moslimgemeenschap is daar volgens hem vragende partij voor. "Wij moeten die hefboom ook krijgen. Je kan de moslimgemeenschap niet vragen om de verantwoordelijkheid te nemen, als die geen mandaat heeft." Benhaddou heeft hierover een gesprek gehad met Zuhal Demir en Theo Francken, allebei van N-VA. Nog een punt waar hij op hamert: behoud de officiële uren voor islamonderricht. "Anders dreigen we meer onofficiële Koranscholen te krijgen."

Herbekijk hier het gesprek met Khalid Benhaddou in "Vandaag" en lees daaronder verder:

Videospeler inladen...

Een zelfde mening is ook Ahmed Azzouz, inspecteur-adviseur voor het islamitische onderwijs in Vlaanderen, toegedaan. "Het officiële islamitische onderwijs vertrekt vanuit een leerplan, met een duidelijke visietekst met respect voor de mens, de vrije meningsuiting, het morele en culturele erfgoed, de mensen- en kinderrechten en de grondwet. Het probleem is dat er veel moskeescholen zijn die géén leerplan hebben. Dat is dringend nodig."

Het probleem is dat er veel moskeescholen zijn die géén leerplan hebben

Ahmed Azzouz - inspecteur-adviseur voor het islamonderwijs in Vlaanderen

"We leven in een multiculturele samenleving, we moeten proberen te verbinden. En onze kinderen opvoeden met het idee dat we leren samenleven met andersgelovigen", zegt hij in "De wereld vandaag". Een degelijke vorming voor leerkrachten, of ze nu op een officiële school of een moskeeschool lesgeven, is dan ook onontbeerlijk. "De tekst die men leest, is 1.400 jaar oud. We moeten die leren begrijpen in de context van de 21e eeuw." En die vorming, dat gebeurt nu nog te weinig. Veel te weinig, zegt hij. "De eerste de beste die een klein beetje Arabisch kent en de basisprincipes van de islam beheerst, kan lesgeven. Er moet een vorm van controle en alertheid zijn."

Herbeluister hier het gesprek met Ahmed Azzouz in "De wereld vandaag": 

Meest gelezen