Videospeler inladen...

Interne werkgroep CD&V wil half december nieuwe voorzitter: "Partij zal anders aan politiek moeten doen"

De 12-koppige werkgroep binnen CD&V die de verkiezingsnederlaag van 26 mei moest analyseren, stelt voor om ten laatste tegen midden december een nieuwe partijvoorzitter te kiezen. CD&V zal de komende jaren ook op een andere manier aan politiek moeten doen en anders moeten gaan werken om relevant te blijven, stelt de werkgroep.

Na de desastreuze verkiezingsnederlaag van 26 mei - CD&V behaalde toen het laagste percentage in de geschiedenis van de partij - kreeg een 12-koppige interne werkgroep de opdracht om het hoe en waarom van die nederlaag tegen het licht te houden. "Een intensieve analyse zonder taboes", werd het volgens de partij. Die werkgroep stelde vandaag haar eindrapport voor.

Een van de belangrijkste conclusies is dat de partij niet genoeg aanvoelt wat er leeft bij de bevolking. Ondanks een sterke lokale verankering - "uniek binnen het Vlaamse partijlandschap" - slaagt de partij er niet in "duidelijke en consequente oplossingen aan te reiken voor zaken waar de burgers wakker van liggen".

De beleidslijn overvleugelde te vaak de partijlijn

De partij zal in de toekomst dan ook anders aan politiek moeten doen en anders moeten gaan werken om relevant te blijven, beveelt de werkgroep aan. "Er zal meer nodig zijn dan een paar personele wissels of een uitgekiende Facebook-campagne." Er moeten vooral duidelijkere keuzes gemaakt worden en die moeten ook duidelijker gecommuniceerd worden.

Het moedige midden dat CD&V wilde zijn, is de voorbije jaren te veel het "rationele gemiddelde" of het "voorzichtige midden" geworden, staat in het eindrapport te lezen. Dat komt mede door CD&V's positie in de regering, die vaak "de consensus van de standpunten van de verschillende regeringspartijen was". De beleidslijn heeft al te vaak de partijlijn overvleugeld in de communicatie, luidt de analyse.

Als kleinere partij zou dat CD&V niet meer mogen overkomen: "Als kleinere partij binnen een regering zijn we niet meer ultiem verantwoordelijk om een compromis te bewerkstelligen. Beginselvastheid is essentieel." 

CD&V moet staan voor positieve, eerlijke, toekomstgerichte, duurzame, verbindende en oplossingsgerichte politiek

Kris Peeters (l) en voorzitter Wouter Beke (r)
BELGAIMAGE

Er moet ook meer ingezet worden op de "lokale werking" en burgemeesters en lokale mandatarissen moeten meer en intensiever ingezet worden, want zij weten het best wat er leeft bij de bevolking. Lokale afdelingen werden tot nu te weinig aangesproken en betrokken bij het opstellen van partijstandpunten, stelt de werkgroep vast.

De werkgroep verwacht dat CD&V de komende jaren "opnieuw een uitdagende visie en droom" uitdraagt, "waarbij de mens centraal staat en niet de structuren". CD&V zal de verpersoonlijking moeten zijn van de "positieve, eerlijke, toekomstgerichte, duurzame, verbindende en oplossingsgerichte politiek". Een hele boterham, maar volgens de werkgroep is er "maatschappelijk een grote nood aan deze visie".

De partij wil het vertrouwen in de politiek herstellen, via een "verbindende maatschappelijke rol vanuit het midden". Met de nadruk op de kracht van dialoog, betrokkenheid en inspraak; "met het brede middenveld en met de burger". "Er moet niet naar het verleden gekeken worden, maar naar de toekomst", zegt de voorzitter van de werkgroep Vincent Van Peteghem. 

Geen duobaan, wel ondersteuning

Nieuwe voorzittersverkiezingen waren al voor de verkiezingen van 26 mei aangekondigd, de werkgroep stelt de Algemene Vergadering van de partij nu voor om ze ten laatste midden december te houden. Huidig voorzitter Wouter Beke liet eerder al verstaan dat hij niet van plan is om zich opnieuw kandidaat te stellen.

De nieuwe voorzitter zal volgens de werkgroep ook de structuren van de partij moeten aanpakken. Binnen het kader van een vernieuwingstraject richting de verkiezingen van 2024 moeten de "partijstructuren en -statuten herzien worden om de organisatie moderner en slagkrachtiger te maken".

Welk profiel de nieuwe voorzitter moet hebben, laat de werkgroep in het midden. Een duobaan raden de 12 echter niet aan. Ze stellen wel voor om naast de voorzitter een soort CEO (Chief Executive Officer) aan te stellen "die de interne organisatie leidt" en een politiek secretaris "die de politieke samenwerking leidt met onze ministers, fracties, geledingen".

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: 

Videospeler inladen...

Luister naar de uitleg van de voorzitter van de werkgroep, Vincent Van Peteghem, in "De wereld vandaag":

Bekijk hieronder de reportage van "Terzake":

Videospeler inladen...

Bekijk hieronder het volledige interview met Vincent Van Peteghem in "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen