Videospeler inladen...

Elio Di Rupo (PS) wordt minister-president van paars-groene regering in Wallonië 

De PS stelt Elio Di Rupo voor als nieuwe minister-president in de kersverse Waalse regering. Zowel de PS, de MR en Ecolo hadden eerder al het Waals regeerakkoord goedgekeurd, de komende jaren krijgt Wallonië dus een paars-groene regering. 

De afgevaardigden van de regionale federaties van de PS stemden in met het regeerakkoord dat de partijtop begin deze week heeft bereikt met het groene Ecolo en de liberale MR. De hele procedure duurde amper een uur. Even later keurden ook de militanten van de MR het regeerakkoord goed. 

Het bereikte akkoord bevat onder meer 4 miljard euro investeringen, een optrekking van de werkgelegenheidsgraad, 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en een bevestiging van de onderwijshervorming (Pacte d'excellence).

Het was even wachten, maar ook Ecolo zette uiteindelijk het licht op groen . De basis van de partij moest alle ruimte krijgen voor de nodige kritische vragen aan de onderhandelaars en de partijtop, maar ook de Franstalige groene leden schaarden zich in grote getale achter het akkoord.

Lees verder onder de afbeelding: 

Het partijcongres van Ecolo

Elio Di Rupo voorgesteld als minister-president

Nadien kwamen de toponderhandelaars opnieuw samen om de ministerposten te verdelen. Het was al geweten dat de PS de Waals minister-president mocht afleveren, maar of dat dan Elio Di Rupo of Paul Magnette zou worden, dat was nog volop speculeren. Maar het is dan toch de eerste geworden: Elio De Rupo wordt de komende jaren minister-president in de paars-groene regering.

De PS mocht ook nog twee andere ministerportefeuilles invullen. Christie Morreale wordt viceminister-president, minister van Werk, Sociale Zaken, Gezondheid en Gelijke Kansen en Pierre-Yves Dermagne wordt minister van Lokale Besturen en Wonen. 

Di Rupo heeft deze onderhandelingen echt gedragen en wil ondanks zijn 68 jaar nog niet stoppen met politiek

Nina Verhaeghe - VRT-journaliste

"Di Rupo heeft deze onderhandelingen echt gedragen en wil ondanks zijn 68 jaar nog niet stoppen met politiek", vertelt VRT-journaliste Nina Verhaeghe. Di Rupo zal - in tegenstelling tot wat eerder was gezegd - wel nog deelnemen aan de federale onderhandelingen, samen met het Luikse kopstuk Jean-Claude Marcourt en Paul Magnette. Marcourt was jarenlang Waals minister en tot nu toe nog minister in de Franse Gemeenschapsregering, bevoegd voor Hoger Onderwijs. Paul Magnette wordt dan weer getipt als de nieuwe PS-voorzitter.

In de Waalse regering houdt de MR vast aan zijn huidige ministers. Willy Borsus, nu minister-president, zal na de eedaflegging vrijdag viceminister-president worden in de nieuwe paars-groene Waalse regering-Di Rupo. Borsus krijgt Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening en Landbouw als bevoegdheden. Jean-Luc Crucke blijft minister van Financiën en Begroting, bevoegd voor regionale luchthavens en sportinfrastructuur. Valérie De Bue wordt minister van Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid.

Ecolo mag een minister voor Klimaat aanduiden, die meteen ook bevoegd is voor Mobiliteit, Infrastructuur en Energie. Die eer is weggelegd voor oudgediende Philippe Henry. Céline Tellier, secretaris-generaal van de milieukoepel Inter-Environnement Wallonie (IEW), wordt minister van Leefmilieu, Natuur, Rurale Renovatie en Dierenwelzijn.

Herbekijk hieronder de reportage in "Het Journaal": (lees voort onder de video)

Videospeler inladen...

Ook beslissingen over de regering van de Franse gemeenschap

Pierre-Yves Jeholet van MR wordt minister-president van de Franse gemeenschapsregering, hij was tot nu Waals minister van Economie. Hij wordt bevoegd voor intra-Belgische relaties, internationale en Europese relaties en ontwikkelingssamenwerking. Zijn partijgenote Valérie Glatigny, een raadgeefster bij de voorzitter van het Europees Parlement,  wordt nu minister van Hoger Onderwijs en is onder meer ook bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek, jeugd en sport.

De PS mag wel de belangrijke post van Onderwijs invullen, en die gaat naar Caroline Désir. De zoon van wijlen Michel Daerden, Frederic Daerden, krijgt een zware portefeuille in die regering. Hij wordt minister van Begroting, van de Publieke Functie en Gelijkheid van Kansen.

Ecolo mag ook een minister naar de Franse Gemeenschapsregering afvaardigen. Dat wordt Bénédicte Linard, zij wordt bevoegd voor Cultuur, Media, Kinderopvang, Gezondheid en Vrouwenrechten.

Vraag blijft wie de voorzitter van de MR wordt na het vertrek van Charles Michel. Volgens de partij hebben alle aangeduide ministers al aangegeven dat ze geen kandidaat zullen zijn voor het voorzitterschap.

Herbekijk hieronder de analyse van politiek verslaggever Goedele Devroy in "Het Journaal":

Videospeler inladen...
MR-voorzitter Michel verdedigt het regeerakkoord.

Meest gelezen