Hierboven de praalwagen waarover het gaat.

Burgemeester Aalst trekt naar Parijs om carnaval bij Unesco te verdedigen na heisa over joodse poppen

Het Aalsterse stadsbestuur gaat vandaag op overleg bij de hoofdzetel van VN-organisatie Unesco in Parijs. Ze willen verduidelijking en context geven bij de praalwagen met joodse poppen die tijdens de vorige optocht van Aalst Carnaval te zien was. Het carnaval van Aalst is geregistreerd als werelderfgoed bij Unesco, maar dreigt die felbegeerde status te verliezen.

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) en schepen Jean-Jaques De Gucht (Open VLD) zullen verduidelijking geven aan een delegatie van de Unesco in Parijs. Tijdens dat overleg krijgen ze de kans om context te geven bij de praalwagen met joodse karikaturen die als racistisch en antisemitisch werd ervaren door de Unesco. In december besluit de organisatie dan of Aalst Carnaval moet verdwijnen van de Unesco-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed, of niet

Stereotiepe afbeeldingen

Tijdens de vorige editie van Aalst Carnaval in maart reed de groep De Vismooil'n uit met een praalwagen waarop stereotiepe karikaturen stonden van Joden. De poppen hadden grote haakneuzen, pijpenkrullen en bezaten een geldkist. De groep wilde hiermee duidelijk maken dat ze krap bij kas zaten en een sabbatjaar namen, en volgend jaar een mooiere praalwagen zouden maken.

De praalwagen kreeg veel kritiek over zich heen. Het Forum der Joodse Organisaties en het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België dienden een klacht in bij het gelijke kansencentrum Unia. Ook vroegen ze de Verenigde Naties (VN) om Aalst Carnaval te schrappen van de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. 

Ook Unesco reageerde: zij vonden dat de vrijheid van meningsuiting geen dekmantel voor haat mocht zijn. De karikaturen waren respectloos en in strijd met de geest van het immatriële erfgoed.

Bekijk hier de praalwagen uit het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Aalst een stem geven

Burgemeester Christoph D'Haese begrijpt de reactie van Unesco niet: "Wij vinden recht op humor een universeel mensenrecht en dat moet goed uitgelegd worden aan Unesco, want Aalst heeft nooit racistische of antisemitische bedoelingen gehad. De essentie van carnaval is dat je met alles en iedereen de spot mag drijven, niemand ontspringt de dans."

Het kan niet dat zij gaan bepalen met wat wél en wat niét gelachen mag worden 

burgemeester D'Haese

Context is alles, vindt D'Haese: "Ik ga hen proberen te overtuigen dat we geen antisemitische bedoelingen hebben. Je moet de wil hebben om iemand te beledigen, te haten of te schaden en dat kan net niét met carnaval, dat is net het relativerende. In onze Vlaamse cultuur kent men dat, dus ik denk dat we het goed moeten kaderen."

Ook vindt D'Haese het ongepast dat een internationale organisatie beslissingen maakt over humor: "Het is meer een principekwestie, ik vind dat het niet kan dat zij gaan bepalen met wat wél en wat niét gelachen mag worden. Het is het recht op vrije meningsuiting en het recht op humor dat centraal staat in een duidelijk afgebakende historisch gekende context."

Schrapping heeft geen financiële gevolgen

Wat gebeurt er als Unesco toch beslist om Aalst Carnaval van de erfgoedlijst te halen?

"Dan staan we er niet meer op, maar dat zal ons niet beletten om volgend jaar en de vele jaren erna carnaval te blijven vieren zoals we het al altijd doen. Wij gaan blijven carnaval vieren, het zit in ons DNA. En financiële gevolgen zijn er niet", zegt burgemeester D'Haese.

Die beslissing wordt echter nog niet genomen, het gaat momenteel enkel over een overleg waarbij de stad Aalst de kans krijgt om uitleg te geven. De beslissing wordt pas genomen tussen 9 en 14 december op de algemene vergadering van Unesco in Colombia. 

Meest gelezen