Raad van State vernietigt besluit Francken over verhoging kosten voor verblijfsvergunningen

De Raad van State heeft het koninklijk besluit van oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vernietigd waarbij de kosten voor een verblijfsvergunning werden verhoogd tot 350 euro. De Raad noemt dat bedrag buitensporig en niet in verhouding tot de reële kosten, maar het principe van een retributie stelt hij niet in vraag.

Francken bepaalde dat vreemdelingen 350 euro moesten betalen voor de aanvraag van een humanitaire regularisatie of voor andere aanvragen tot lang verblijf. Een bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van de aanvraag, heette dat. "Een nieuwe berekening toonde aan dat die onkosten te laag waren ingeschat. Met deze verhoging (van 215 naar 350 euro, red.) komen we beter tegemoet aan de werkelijke onkosten. Voor wat hoort wat, ook voor de vreemdeling", zei Francken  in januari 2017. 

Al in april 2015 hadden een aantal mensenrechten­organisaties een zaak aangespannen tegen het besluit van Francken. Het gaat onder meer om de Franstalige Liga voor de Mensenrechten en de MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie). De Raad van State oordeelt nu dat het bedrag van de retributie inderdaad onredelijk is.

"Dat is toen becijferd en berekend door een onafhankelijk bureau", reageert Francken aan VRT NWS. Op Twitter noemt hij 350 euro zelfs "veel te weinig" en heeft hij het over "een totaal verkeerd signaal".

De retributie zelf was vorig jaar al voor het Grondwettelijk Hof aangevochten door onder meer de vzw "Association pour le droit des Etrangers" en door de Orde van Frans- en Duitstalige Balies. Die beroepen werden toen verworpen, maar er moest wel een uitzondering worden ingevoerd. Toen had Francken het over "een zeer goede beslissing".

Meest gelezen