Peter De Roover (N-VA).

Staat plots de deur op een kier voor communautaire gesprekken? "Eerst zien of het niet om schijnmanoeuvres gaat"

Nadat dit weekend PS- en MR-kopstukken voorzichtig hebben gesuggereerd dat ze openstaan voor nieuwe gesprekken over de toekomst van België, is de hamvraag in Vlaanderen: hoe ernstig zijn die ambities? Politiek journalist Marc Van de Looverbosch analyseert: "Men wil wel wat doen om wat meer eigen bevoegdheden te krijgen. Maar dan is de vraag: is dat genoeg voor N-VA?"

Er was PS-kopstuk Jean-Claude Marcourt, die op de Waalse feestdag dit weekend pleitte voor een "evenwichtige oplossing" voor België, nu blijkt dat er binnen dit land steeds uiteenlopender wordt geleefd, gedacht en gestemd.

En er was Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) die in "De zevende dag" opperde dat er weer communautaire gesprekken mogelijk moeten zijn: "De deuren moeten altijd blijven openstaan om de beste oplossing voor België te vinden. De deuren zijn nooit toe."

Als we het met elkaar oneens zijn, dan moet dat toch minstens blijken uit gesprekken

Peter De Roover, fractieleider van N-VA in de Kamer

Bij N-VA wordt voorzichtig optimistisch gereageerd op die Franstalige openingen. In "De ochtend" op Radio 1 merkt N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover ook op dat er manoeuvres zijn. "Nu moet nog blijken of het niet om schijnmanoeuvres gaat." De Roover vindt dat nu de voorzichtige contacten die er zijn geweest "moeten intensifiëren". "Als we het met elkaar oneens zijn, dan moet dat toch minstens blijken uit gesprekken."

Op naar het confederalisme? Niet zo snel

Maar De Roover interpreteert de opening van Marcourt naar nieuwe gesprekken niet meteen als animo voor confederalisme. "Hij zal die term ook zeker niet gebruiken, want die is aangebrand omdat wij die gelanceerd hebben. Maar je kan de ogen niet blijven sluiten voor de realiteit. En dat is geen realiteit die door de N-VA is uitgevonden, maar wel de realiteit van de getallen." 

Hij wijst naar het sterk verschillende politieke landschap in het noorden en en het zuiden van het land. Dat accepteren, noemt De Roover de enige logica. "De anderen hebben het daar voorlopig nog even moeilijk mee." Zodra ze dat wel aanvaarden, moeten er volgens De Roover "fundamentele stappen" gezet worden.

Beluister hier het gesprek met Peter De Roover in "De ochtend" op Radio 1:

Ook politiek journalist Marc Van de Looverbosch wil eerst nog zien in hoeverre de Franstaligen klaar zijn voor zulke communautaire gesprekken, na de openingen dit weekend. Of in zijn woorden: "Als je te veel deuren openzet, begint het te tochten."

"Ik heb nog niemand aan Franstalige kant horen zeggen: we gaan nu aan tafel zitten om het confederalisme te realiseren. Nee, men wil wel wat doen om wat meer eigen bevoegdheden te krijgen. Maar dan is maar de vraag: is dat genoeg voor N-VA, waarvan verondersteld wordt dat die het land mee bestuurt?"

Op Belgisch niveau is er geen logische coalitie, dat kan iedereen vaststellen. Dus wat er uit de bus komt, zal bijzonder vreemd zijn

Peter De Roover, fractieleider van N-VA in de Kamer

Of in de woorden van De Roover: "Je kunt niet tegelijk van partijen verwachten dat die een regering moeten vormen, als die dan zes maanden later moeten horen: 'Je verraadt je eigen verkiezingsprogramma'." En dat eigen programma in het regeerakkoord krijgen, daar draait het voor N-VA om, zegt De Roover. Met welke coalitiepartner dat ook is: "Op Belgisch niveau is er geen logische coalitie, dat kan iedereen vaststellen. Dus wat er uit de bus komt, zal bijzonder vreemd zijn."

Wissel van de wacht

Bovendien is het afwachten welke koers de verschillende partijen gaan varen nadat ze hun nieuwe voorzitters hebben gekozen, oppert Marc Van de Looverbosch. Dit weekend heeft Elio Di Rupo al laten weten dat hij het voorzitterschap van de PS laat voor wat het is en Paul Magnette heeft intussen bevestigd dat hij kandidaat is. Ook bij andere partijen staan er wissels aan de kop op stapel.

Ik vrees dat we nog een tijdje gaan moeten wachten op witte rook op federaal niveau

Marc Van de Looverbosch, politiek journalist bij VRT NWS

"Voor de federale onderhandelingen is dat geen goed nieuws. Want die worden gevoerd door partijvoorzitters, nu zijn dat allemaal mensen met ervaring. Als die verdwijnen, komen er nieuwe mensen die misschien andere accenten leggen. Dan kan je op dit ogenblik toch geen definitieve beslissingen nemen over welke regering er eventueel zal komen en met welke partijen?"

Volgens Van de Looverbosch zal het bovendien weer zoeken worden naar onderling vertrouwen en dat vraagt tijd en geduld. "Ik vrees dat we nog een tijdje gaan moeten wachten op witte rook op federaal niveau."

Beluister hier het gesprek met Marc Van De Looverbosch in "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen