Kabinet van Volksgezondheid: "We kunnen voorlopig niets doen voor baby Pia"

Het geneesmiddel Zolgensma dat baby Pia uit Wilrijk mogelijk kan helpen, wordt nog geëvalueerd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Pas zodra die procedure is afgerond, kan producent Novartis een aanvraag doen om het medicijn terugbetaald te krijgen. "Voorlopig kunnen we dus niets doen", zegt het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Novartis laat intussen weten bereid te zijn tot een gesprek.

De negen maanden oude Pia uit Wilrijk lijdt aan spinale musculaire atrofie (SMA), een zeldzame maar dodelijke genetische ziekte waardoor de spieren nauwelijks werken en steeds zwakker worden. Er is een geneesmiddel dat haar mogelijk kan helpen, Zolgensma, maar dat medicijn is peperduur en wordt in ons land niet terugbetaald. Eén spuitje kost 1,9 miljoen euro. De ouders van Pia hopen via een sms-actie en milde giften het bedrag bij elkaar te krijgen.

Zolgensma is het duurste medicijn ter wereld. Heel wat mensen kijken richting het kabinet van minister van Volksgezondheid De Block om te helpen, zodat de ouders het medicijn toch terugbetaald zouden krijgen. Maar het kabinet laat weten dat het voorlopig weinig kan doen. “Het klopt dat het medicijn in de Verenigde Staten is goedgekeurd, maar dat betekent niet dat het dan op de Europese markt kan”, zegt Jelle Boone, woordvoerder van minister De Block.

“Die goedkeuring komt van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Het agentschap voert een onderzoek en gaat na of het geneesmiddel veilig is en aan alle Europese normen voldoet.” Dat proces kan maanden duren "maar eens de goedkeuring er is, kan de producent Novartis een aanvraag doen om het medicijn ook in België terugbetaald te krijgen”, verduidelijkt Boone. “Die aanvraag wordt behandeld door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG). Die commissie bekijkt de hoogte van de terugbetaling maar werkt onafhankelijk. De commissie en de producent moeten er samen uitkomen.”

Wat als dit niet lukt? “Pas dan kan de minister ingrijpen en zelf onderhandelingen opstarten”, verduidelijkt de woordvoerder. “Maar dit kan de hele procedure opnieuw maanden vertragen.”

"Minister De Block kan wel iets doen", zegt Karin Jiroflée (SP.A)

Volgens SP.A-politica Karin Jiroflée kan minister De Block wel iets doen. "Minister De Block kan aan de producent van het geneesmiddel Novartis vragen om een zogenaamd 'compassionate use'-programma op te starten", verduidelijkt Jiroflée. "Novartis moet daarvoor een aanvraag indienen bij het 'Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten'. Ondanks het feit dat het EMA het medicijn nog niet heeft goedgekeurd, zou het geneesmiddel dan gratis ter beschikking kunnen worden gesteld aan de betrokken patiënt." Via Twitter liet minister De Block weten dat ze dit al heeft gedaan, maar dat de bal nu in het kamp van de producent ligt.

Lees verder onder de tweet.

Novartis laat weten van plan te zijn om een open dialoog met alle betrokken overheidsdiensten op te starten. Het bedrijf wil de zaak rond baby Pia ook bespreken met minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Of er ook een overleg wordt gepland met de ouders van Pia wil of kan Novartis niet bekendmaken. Ook over de uitzonderlijk hoge prijs van de éénmalige behandeling wil het bedrijf niets kwijt.

Meest gelezen