AP

Gebruik van Engels op sociale media neemt af

Het gebruik van het Engels op de zogenoemde sociale media neemt af. Dat blijkt uit een online-vervolgonderzoek met 100 vragen naar de staat van het Nederlands door De Taalunie. In Vlaanderen en Nederland blijft het Nederlands de dominante taal in het sociaal verkeer. In Vlaanderen is de daling verspreid over alle sociale media, in Nederland vooral bij Facebook, mogelijk omdat de Nederlandse jongeren Facebook laten vallen voor andere communicatiemodi.  

De Taalunie laat om de 2 jaar onderzoeken welke taal de inwoners van Vlaanderen, Brussel, Nederland en Suriname gebruiken. Daarbij komen ook dialecten aan bod. 85 procent van de Nederlanders spreekt altijd Nederlands met familie, vrienden, collega's en bekenden. In Vlaanderen is dat 90 procent. Dat geldt ook bij wat ze lezen, en bij het gebruik van SMS.  

Aan de Nederlandse universiteiten heeft 20 procent van de studenten uitsluitend vakken in het Engels, in Vlaanderen ligt dat een stuk lager, een kleine 3 procent. In Nederland zijn bijna alle wetenschappelijke artikels in het Engels. De masteropleidingen en de technische vakken verengelsen snel.  Vreemd dat het draagvlak voor meer andere talen op de universiteit in Nederland afkalft, van 60 naar 55 procent. In Vlaanderen gaat drie kwart van de mensen akkoord met andere talen.     

Als we het Nederlands als volwaardige taal willen behouden, moeten alle vakgroepen het blijvend gebruiken. Naast Nederlands mag niet alleen naar Engels worden gegrepen, maar naar vele andere talen

De Taalunie

Nederlands op Twitter en Facebook

In Nederland moet het Engels op de sociale media bijna 4 procent prijsgeven, van 27 naar 23 ten honderd. In Vlaanderen gaat het Engels 2 procent achteruit om ongeveer op hetzelfde niveau als Nederland te belanden. In Brussel stijgt het gebruik van het Engels van 20 naar bijna 25 procent. 

Leve het West-Vlaams

2 op de 3 bevraagde Vlaamse deelnemers aan het onderzoek zeggen dat ze een informele taal gebruiken die tussen Nederlands en hun dialect in ligt, in Nederland is dat maar half zo veel. Het West-Vlaams is het populairst, voor het Antwerps en het Gents. Ook bij de Nederlandstalige Brusselaars is het West-Vlaams het meest bekend, voor het Brussels en vreemd genoeg het Tongers.   

Geen reden tot paniek

Hoogleraar Johan De Caluwe van de Universiteit Gent  werkte mee aan het onderzoek. Hij is niet bezorgd over de gezondheid en de overlevingskansen van het Nederlands. "Een taal groeit, verandert, past zich aan, slorpt vreemde woorden op, allemaal normaal", zei De Caluwe in "De Wereld Vandaag" op Radio 1.   

Johan De Caluwe; foto KVAB

Dat de Vlaamse universiteiten minder Engels gebruiken, heeft een politieke oorzaak. Vlaamse decreten beperken het gebruik van andere talen in de aula's. Zo wil de Vlaamse overheid de verengelsing de pas afsnijden. In Nederland doen de universiteiten op dat vlak zo ongeveer wat ze willen.  

Waakzaam zijn, zeker; paniek, neen

Johan De Caluwe

Maar bij de interne communicatie hanteren de Vlaamse universiteiten wel het Engels. "Wat dat betreft, kan men spreken van een feitelijke tweetaligheid", zegt Johan De Caluwe. De kans bestaat dat dit gebruik doordringt tot het middelbaar onderwijs, om te anticiperen en de leerlingen voor te bereiden op evoluties aan de universiteit .   

Meest gelezen