Videospeler inladen...

Prinsjesdag in Nederland: positivisme met een "maar"

"Voor dit jaar zijn de vooruitzichten positief, maar we moeten ons voorbereiden op een periode van gematigder economische groei. Onder meer door de brexit." Koning Willem-Alexander - of liever de Nederlandse regering die de pen vasthield - had op prinsjesdag goed nieuws met een waarschuwing. 

Het is een van de hoogtepunten van het jaar voor oranjefans: prinsjesdag met de troonrede. Dat betekent voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima een ritje van 1 km, van paleis Noordeinde in hartje Den Haag naar de Ridderzaal op het Binnenhof, in de glazen koets door een haag van enthousiaste Nederlanders. Op deze prachtige nazomerdag stonden ze trouwens weer rijendik te drummen langs het parcours, met hoedjes en oranjesjaals.

In de Ridderzaal mocht koning Willem-Alexander - voor de gelegenheid met baard - de troonrede uitspreken voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer, zeg maar de Senaat en de Kamer bij ons. Die troonrede is de "state of the union", de septemberverklaring zo je wil, van de regering-Rutte, maar dan voorgelezen door de koning zelf.  

Verwacht werd dat er in de troonrede een koopkrachtverhoging van 2 procent zou worden aangekondigd voor de middenklasse. Maar die speculaties bleken niet te kloppen.

Geen enkel leven voegt zich naar de mediaan van een statistisch model

Nederlandse koning Willem-Alexander

Aan exacte cijfers waagt de Nederlandse regering zich niet meer: "Vaak voeren we discussies aan de hand van cijfers. Maar de levens van ruim 17 miljoen individuele Nederlanders passen niet in een mal. Mensen volgen een opleiding, veranderen van baan, starten een onderneming, kopen een huis, gaan relaties aan, krijgen kinderen, of worden getroffen door ziekte of verlies van een dierbare. Het zijn dit soort keuzes en gebeurtenissen die grote impact hebben. Veel groter dan een koopkrachtcijfer, een macro-economisch groeipercentage of een belastingmaatregel. Geen enkel leven voegt zich naar de mediaan van een statistisch model."

(Lees verder onder de foto.)

De balkonscène, een van de hoogtepunten tijdens prinsjesdag

Over de economische groei was er wel goed nieuws, al was het met een waarschuwing, onder meer door de brexit:

"De vooruitzichten voor volgend jaar zijn nog altijd positief. Niet eerder hadden zoveel mensen betaald werk. De staatsschuld is onder controle en de lasten kunnen omlaag. Zowel de ramingen van de groei, als de koopkracht en het begrotingssaldo laten voor komend jaar plussen zien."

"Maar de realiteit is ook dat Nederland de komende jaren in een fase van gematigder groei komt. Onze internationaal georiënteerde economie is kwetsbaar voor verstoringen op de wereldmarkt, vooral als gevolg van handelsconflicten. Bovendien werpt de dreigende brexit zijn schaduw vooruit. Daarmee geldt zowel voor de korte als de lange termijn een winstwaarschuwing, die dwingt tot nadenken over de vraag hoe Nederland in de toekomst zijn geld verdient en een land met goede voorzieningen kan blijven." 

(Lees verder onder de foto.)

Premier Rutte deelt handtekeningen uit tijdens prinsjesdag

Er werden investeringen aangekondigd in gezondheidszorg, veiligheid, klimaat en infrastructuur "om ook de volgende generaties een goed leven te bezorgen". En er komt een hervorming van het kiesstelsel "met meer mogelijkheden voor de kiezers om invloed uit te oefenen in de kamer".

Kritiek was er ook voor het Europees migratiebeleid: "Het aantal migranten dat naar Europa komt is ten opzichte van 2015 weliswaar sterk gedaald. Maar de aanhoudende druk op de Europese buitengrenzen, het afschuwelijke lot van veel migranten die de Middellandse Zee proberen over te steken en de gebrekkige onderlinge solidariteit tussen de EU-lidstaten vragen nieuwe stappen."

"Ieder land moet zijn deel doen. Nederland vangt vluchtelingen, de mensen die onze hulp echt nodig hebben, altijd op en biedt hun de kans mee te doen, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Juist daarom moet aan asielzoekers die geen kans maken op een status en van wie een deel overlast veroorzaakt, een halt worden toegeroepen. Ook hierin moet de EU gezamenlijk optreden, zeker in de richting van de landen van herkomst. Zo blijft het draagvlak voor een humaan en eerlijk asielbeleid intact."

Nederland blijft een land van vrijwilligers en van verstandige compromissen in het brede midden

Nederlandse koning Willem-Alexander

Lof was er dan weer voor de Nederlandse manier van samenleven: "Hoewel in het publieke debat en op social media tegenstellingen soms de boventoon lijken te voeren, is de dagelijkse realiteit voor de meesten van ons anders. Nederland blijft een land van vrijwilligers en van verstandige compromissen in het brede midden."

Een troonrede met veel vage beloftes en weinig cijfers en met vooral veel munitie voor de oppositie. Het politieke jaar in Nederland is geopend, de debatten kunnen beginnen.

Prinses Beatrix, de oud-koningin, kijkt naar de stoet tijdens prinsjesdag

Bekijk hier de reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen