Uitzonderlijk laag percentage asielzoekers kreeg bescherming in augustus: "Toevallige samenloop van omstandigheden"

In de maand augustus zijn er opvallend minder asielzoekers die bescherming kregen in ons land. Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (cgvs) oordeelt over de asielaanvragen. Op onze vraag keken ze na of er iets veranderd is in de groep mensen die een aanvraag deden of in hun beleid. Dat blijkt niet zo te zijn. "De daling is louter toevallig, niet representatief en er kan niks uit geconcludeerd worden", klinkt het.

De asielcijfers worden maandelijks gepubliceerd. Opvallend deze keer is dat er maar 32,4 procent van de behandelde dossiers eindigden met een erkenning tot vluchteling. De maanden ervoor was dat percentage altijd boven de 40 procent.

In september zal het beschermingspercentage meer dan waarschijnlijk weer in de lijn liggen van de andere maanden

"Toch is er niets veranderd", benadrukt de woordvoerder van het Commissariaat. "Door een samenloop van omstandigheden zijn er in augustus veel meer volgende verzoeken behandeld."

Volgende verzoeken komen van asielzoekers die na een negatieve beoordeling een nieuwe asielaanvraag indienen. Als blijkt dat er geen nieuwe elementen zijn, dan wordt de aanvraag niet-ontvankelijke verklaard en blijft de beslissing dus negatief. Nu namen in augustus de dossierbeheerders die over de volgende verzoeken oordelen toevallig minder vakantie dan de andere dossierbeheerders. Daardoor is de verhouding in augustus vertekend en niet representatief.

"In september zal het beschermingspercentage meer dan waarschijnlijk weer in de lijn liggen van de andere maanden", geeft de woordvoerder nog mee.

Hoe evolueren de asielcijfers momenteel?

In augustus van dit jaar werden er precies evenveel asielaanvragen gedaan (1945 personen) als in augustus van vorig jaar (1943 personen). Als je de maanden voordien bekijkt dan was er dit jaar wel een kleine stijging. In januari was er een piek. Maar ook daar is een verklaring voor.

De cijfers werden op het einde van vorig jaar kunstmatig laag gehouden. Toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken besliste toen dat Dienst Vreemdelingenzaken niet meer dan 60 asielaanvragen per dag mocht registreren. In de praktijk kregen enkel kwetsbare mensen en gezinnen met kinderen toegang tot de asieldiensten in die periode. Andere asielzoekers bleven daardoor wanhopig wachten aan de deuren tot ze toegang kregen. 

Pas nadat Maggie De Block de bevoegdheid overnam werd die maatregel teruggedraaid. Wettelijk gezien moet iedereen de kans krijgen om asiel aan te vragen. Op basis van die aanvraag wordt dan beslist of iemand bescherming krijgt en mag blijven of niet. In januari van dit jaar vroegen een pak meer mensen asiel aan die al weken wachtten tot ze toegang kregen. Er was dus niet een enorme stijging van het aantal nieuw aankomende asielzoekers.

Meest gelezen