Gentenaars moeten grasberm voor huis zelf maaien

Alle inwoners van Gent moeten de grasbermen voor hun huis zelf maaien. Ze staan ook zelf in voor de netheid van het trottoir langs hun perceelgrens. Op sommige plaatsen in de stad onderhoudt de groendienst deze plaatsen, maar dat is niet de bedoeling. “Het is de verantwoordelijkheid van de burger”, klinkt het.

In het politiereglement van Gent staat dat alle inwoners zelf moeten instaan voor de netheid van de berm of het trottoir langs hun perceelgrens. Op sommige plaatsen in de stad is daar verwarring over, omdat stadsdiensten die bermen toch meenemen in hun maaiwerk.

Niet de taak van de groendienst

“In sommige verkavelingen is het zo dat de groendienst het onderhoud van een volledige straat doet”, vertelt schepen van openbaar groen Astrid De Bruycker. “Maar die verantwoordelijkheid ligt eigenlijk bij de burgers zelf. Als wij zo’n situatie vaststellen, dan stellen wij een bewonersbrief op, om de mensen erop te wijzen dat de berm hun verantwoordelijkheid is."  Wie het niet doet, riskeert een GAS-boete.

Meest gelezen