Septemberverklaring niet voor volgende week, Vlaamse formatie loopt wat uit

Wat velen al vermoedden, lijkt ook te gaan gebeuren: de Septemberverklaring van volgende maandag zal worden uitgesteld, met dank aan de formatie van de nieuwe Vlaamse regering die langer duurt dan aanvankelijk was verwacht. Dat blijkt uit verklaringen van Open VLD-kopstukken Patrick Dewael en Maggie De Block in de marge van het eerste vragenuurtje van het parlementaire jaar in de Kamer.  Het vragenuurtje zelf was weinig verhelderend omdat de federale regering in lopende zaken is en omdat verschillende vragenstellers de populistische toer op gingen.

"Als u mijn collega in het Vlaams Parlement vraagt of er volgende week maandag een Septemberverklaring zal zijn. Neen", zegt Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) in "Villa Politica". "Daarvan ben ik vrijwel zeker. Maar als het van mijn partij afhangt liefst zo snel mogelijk." 

Lees verder onder het videofragment.

Videospeler inladen...

De Septemberverklaring geldt als de beleidsverklaring van de Vlaamse regering voor het komende politieke jaar en wordt normaal gehouden op de vierde maandag van september. Dit jaar zal dat dus allicht anders verlopen, gewoon omdat er nog geen nieuwe Vlaamse regering is. Formateur Jan Jambon (N-VA) is nog niet geland met zijn nieuwe ploeg. "Mijn prognose is vóór het volgende weekend. Ze zullen nog wel een tiental dagen nodig hebben", bevestigt minister Maggie De Block (Open VLD), wier partij mee aan de onderhandelingstafel zit.

Lees verder onder het videofragment.

Videospeler inladen...

Het eerste vragenuurtje van het politieke jaar in de Kamer was overigens niet bepaald een hoogvlieger. Dat heeft te maken met het feit dat de regering-Michel in lopende zaken is en maar kan steunen op 38 Kamerzetels. Vragen over het te voeren beleid hebben dus geen zin, hoewel de regering natuurlijk wel kan worden ondervraagd over actuele kwesties.

Voeg daarbij de vele nieuwe en onervaren Kamerleden en je krijgt veel te lange vragen waarbij de spreektijd wordt overschreden. Sommige vraagstellers verwarden het beleid in lopende zaken met beleid van een regering die er nog niet is en verkozen hun eigen populistische ding te doen. 

Zo greep Dries Van Langenhove (onafhankelijke in fractie Vlaams Belang) een vraag over de opvang van asielzoekers aan om het migratiebeleid aan de kaak te stellen. "Kijk naar het signaal van de kiezer die smeekt om een rechtvaardigere en strengere migratiepolitiek", riep hij minister van Asiel en Migratie Maggie De Block toe. Hij had het onder meer over wetten die moesten worden verstrengd, iets wat niet tot de bevoegdheid van een minister in lopende zaken behoort. "Het is niet correct een regering nu te confronteren en te zeggen wat die moet doen als u weet dat dat niet kan", beet Kamervoorzitter Dewael hem toe.

Lees verder onder het videofragment.

Videospeler inladen...

De populistische kritiek kwam niet alleen uit rechtse, maar ook uit linkse hoek. Zo had Sofie Merckx (PVDA) totaal geen boodschap aan de uitvoerige en gedetailleerde uitleg van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) over waarom ze het extreem dure medicijn voor baby Pia niet kan terugbetalen. "Ik denk dat u uw verantwoordelijkheid niet opneemt in dit dossier", concludeerde Merckx, waarop ze uithaalde naar de politiek van De Block in het verleden.

Videospeler inladen...

Meest gelezen