Test Aankoop vraagt maatregelen tegen pesticiden: "Sporen in urine van kinderen teruggevonden"

Consumentenorganisatie Test Aankoop roept België en Europa op om maatregelen te nemen tegen het gebruik van pesticiden. De oproep komt er na een analyse van de urine van 84 kinderen tussen 2 en 15 jaar van over het hele land. Zonder uitzondering werden bij alle kinderen sporen van recente blootstelling aan insecticiden teruggevonden.

Enkele maanden geleden liet Test Aankoop de urine analyseren van 84 kinderen die verspreid over het hele land wonen. Bij elk van hen werden stoffen in de urine teruggevonden die wijzen op een recente blootstelling aan insecticiden. 

Test Aankoop heeft daarbij gefocust op twee soorten insecticiden: op basis van pyretroïden en organische fosfor. Deze behoren tot de meest gebruikte pesticiden en worden vaak gebruikt in de land- en tuinbouw, maar ook thuis, in bijvoorbeeld insectenverdelgers. Het goedje komt ook gemakkelijk in de bloedbaan terecht, door het in te ademen, in te slikken of door contact met de huid.

Het is onduidelijk of de concentraties in de urine nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de kinderen

Test Aankoop

In studies worden pesticiden steeds vaker gekoppeld aan ernstige gezondheidsproblemen, zoals kanker en neurologische stoornissen. Zo zou er een verband zijn met de ontwikkeling van ziektes als Parkinson en Alzheimer. Bepaalde insecticiden zouden ook het hormoonsysteem kunnen beïnvloeden, wat kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid bij mannen, vervroegde puberteit bij meisjes en allerlei vormen van kanker.

"Het is niet mogelijk om te voorspellen of de in de urine waargenomen concentraties nadelige gevolgen zullen hebben voor de gezondheid van de kinderen", zegt Test Aankoop in een persmededeling. "Het verband met een of andere aandoening is des te moeilijker vast te stellen omdat kinderen dagelijks aan verschillende chemische stoffen worden blootgesteld die ook toxische effecten kunnen hebben."

Volgens Test Aankoop moet er dringend op alle niveaus actie worden ondernomen om de blootstelling aan pesticiden zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt voor de hele bevolking, maar in het bijzonder voor kinderen. Voor de consumentenorganisatie moet zowel het professionele als het huishoudelijke gebruik ervan verminderen.

Meest gelezen