Havens vangen bot bij Europees Hof en moeten toch miljoenen vennootschapsbelasting betalen

De Belgische havens zullen willens nillens vennootschapsbelasting moeten betalen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Een vrijstelling van belastingen is illegale staatssteun, oordeelt het Hof.

De havens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Brussel, Charleroi, Luik, Namen en Oostende waren al voor de oprichting van de Europese Unie vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Maar ze zullen nu toch 33 procent belastingen moeten betalen. 

Europa vindt namelijk dat de vrijstelling een vorm van illegale staatssteun is aan de havens. Toen de Europese Commissie twee jaar geleden eiste dat de havens voortaan belastingen moesten betalen, trokken de havens naar het Europees Hof van Justitie om deze beslissing, die hen miljoenen euro’s dreigde te kosten, aan te vechten.

Maar twee jaar na die aanvechting krijgen de havens nul op het rekest. “Volgens de Commissie oefenen de havens ten minste gedeeltelijk economische activiteiten uit en moeten zij daarvoor dus als ondernemingen worden aangemerkt”, motiveert het Europees Hof zijn uitspraak. “In zijn arresten van vandaag wijst het Gerecht de beroepen die zijn ingesteld door de havens af. Het besluit van de Europese Commissie van 27 juli 2017 wordt dus bevestigd.” 

Antwerpen betreurt arrest

In een eerste reactie laat Port of Antwerp weten dat het Antwerpse havenbedrijf de uitspraak van het Europese Hof betreurt.  "Port of Antwerp heeft het Hof er van trachten te overtuigen dat het zich niet gedraagt als een doorsnee onderneming die in hoofdzaak economische activiteiten verricht en waar winst als belangrijkste doelstelling geldt", laat woordvoerder Gert Ickx weten.

"Port of Antwerp wil vooral toegevoegde waarde en tewerkstelling creëren voor bedrijven in de haven. De winst van Port of Antwerp wordt maximaal geherinvesteerd in de haven, haar infrastructuur en mobiliteits- en duurzame energieprojecten die de samenleving ten goede komen." Vanwege die functies werd het fiscale gunstregime een halve eeuw geleden ook bedacht door de overheid. Het Antwerpse havenbedrijf wil nu eerst de uitspraak goed analyseren vooraleer verdere uitspraken te doen.  

Eerder moest Nederland al de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor zijn zeehavens afschaffen. Een aantal Nederlandse havenbedrijven stapte toen naar het Europees Hof omdat ze vonden dat ook de Belgische, Franse en Duitse havens konden profiteren van illegale staatssteun.

Meest gelezen