Videospeler inladen...

Meer en meer gevallen van marterschade aan auto's: hoe vermijd je het en waarom eet de marter zo graag autokabels?

In vijf jaar tijd heeft de mobiliteitsorganisatie VAB vijf keer zoveel meldingen van marterschade gekregen. Tegenwoordig slaat de marter doorheen het hele jaar toe, waar dat vroeger voornamelijk in het voor- of najaar was. Er zijn enkele maatregelen te treffen zodat de beestjes niet in uw motorkap kruipen, maar volgens Natuurpunt ligt een definitieve oplossing bij de autofabrikanten. Want nieuw onderzoek gaat ervan uit dat bepaalde kunststoffen gebruikt in auto-onderdelen de roofdiertjes aantrekken.

U vertrekt ‘s morgens naar het werk, naar school om de kinderen af te zetten of voor wat boodschappen, maar de wagen start niet, er branden waarschuwingslampjes of hij maakt rare geluiden. Hopelijk heeft u het nog niet zelf meegemaakt, het scenario dat zich afspeelt wanneer een marter op bezoek is geweest onder de motorkap. De roofdiertjes knabbelen hoe langer hoe liever aan motorkabels.

In 1950 was de steenmarter in Vlaanderen bijna uitgeroeid. Midden jaren 70 werd het pluizige roofdiertje beschermd en kwam er terug een grotere populatie. De steenmarter waar we het nu altijd over hebben, is wel niet de restpopulatie van de bijna uitgeroeide variant, maar een ander type, dat vanuit Oost-Duitsland en Zwitserland de plaats van die eerste marter heeft ingenomen. Die ‘nieuwe’ soort is goed aangepast aan stedelijke omgevingen en geneert zich niet om op zolders of onder motorkappen te kruipen.

Knaagfeest van 600 euro

Sinds enkele jaren krijgt VAB meer en meer oproepen van autoschade door marters: “In vijf jaar tijd is het aantal pechgevallen door steenmarters bij VAB vervijfvoudigd. In vergelijking met vorig jaar hebben we tot nu toe al 59% meer oproepen gehad voor marterschade,” zegt woordvoerster Joni Junes.

Zo een pechgeval met steenmarters kan snel oplopen tot 500 à 600 euro

Joni Junes, VAB

In 2014 waren er een honderdtal meldingen van marterschade bij VAB, dit jaar staat de teller al op meer dan 500 meldingen en er komen nog drukke maanden aan voor de pechbijstand: “Vroeger was het vooral in het voorjaar bij de paartijd en in het najaar als het wat kouder wordt, wanneer ze de warmte van de motorruimte gingen opzoeken. Dit jaar zien we dat er elke maand evenveel pechgevallen met marters voorkomen.”

Nieuwe wagens zijn vaak al beter beschermd doordat heel wat onderdelen en kabels afgeschermd zitten of de motorkap langs onderen ook dicht is. Er blijven toch nog genoeg wagens over waar de marter heel wat schade kan aanrichten: "Zo'n pechgeval met steenmarters kan snel oplopen tot 500 à 600 euro voor bijvoorbeeld doorgeknaagde elektrische kabels of leidingen of bij losgetrokken isolatierubbers," klinkt het bij VAB.

Natuur versus autofabrikant

Op waarnemingen.be valt op dat de soort vanuit het oosten al heel het land heeft ontdekt. “De steenmarterpopulatie is zich aan het herstellen. Dat gebeurt van oost naar west. Eerst Limburg en Vlaams-Brabant. Nu is in Oost- en West-Vlaanderen de steenmarter nog aan het uitbreiden en daar kunnen we verwachten dat de schadegevallen zullen toenemen,” zegt Diemer Vercayie, zoogdierenexpert van Natuurpunt. Hij wijst er wel op dat die verspreiding niet de oorzaak is van het stijgende aantal meldingen van autopech door marters. De oorzaak ligt bij de autofabrikanten die stoffen gebruiken waar de marter toe aangetrokken wordt.

Bepaalde stoffen uit de omhullingen van elektrische kabels lijken sterk op stoffen die steenmarters gebruiken in hun communicatie

Diemer Vercayie, Natuurpunt

Doorheen de jaren zijn verschillende redenen gegeven waarom marters zo graag aan autokabels knabbelen. Echt wetenschappelijke zekerheid is er nog niet. Bij Natuurpunt zijn ze nu op de hoogte van een lopend onderzoek aan de Universiteit van Utrecht: “Daaruit blijkt dat het komt doordat bepaalde stoffen uit de synthetische omhullingen van elektrische kabels sterk lijken op stoffen die steenmarters gebruiken in hun onderlinge communicatie. Steenmarters bakenen hun gebied af met geurstoffen. Die geurstoffen van de kabels zullen daar sterk op lijken, waardoor ze daar zo fel op reageren,” verduidelijkt Vercayie. Hij hoopt dat autofabrikanten in de toekomst rekening houden met hun materiaalkeuze, zodat mens en dier weer iets makkelijker samen kunnen leven.

Wat kan je doen tegen een marterbezoek?

Natuurpunt heeft samen met de overheid een volledige website gewijd aan de steenmarter, met ook een lijst van alle beschermingsmiddeltjes. De evidentste methode is om de wagen in een afgesloten garage te zetten. Wie geen garage op overschot heeft, kan volgens de website best voor mechanische of elektrische afscherming kiezen. 

Mechanische afscherming kan ofwel door middel van speciale kabelgoten, verkrijgbaar in de handel voor 9 euro per twee meter, of door de volledige onderkant van de motorkap af te sluiten met kippengaas. Daarnaast kan het ook elektrisch, met een stroomstootapparaatje, dat werkt volgens het schrikdraad-principe. Die worden wel het best door een garagist bevestigd, om geen problemen met de garantie op uw wagen te krijgen, waarschuwt VAB.

Diemer Vercayie van Natuurpunt vat met een metafoor samen waarom we niet al te boos moeten zijn op de steenmarter: "Als ik in Zuid-Afrika zou wonen en in de banden van mijn wagen zit een stof waar leeuwen furieus op reageren, dan zou je toch de schuld niet bij de leeuw steken, maar bij de bandenfabrikant".

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen