Revolutie in Mechelen: hele binnenstad wordt fietszone

Vanaf november wordt de volledige Mechelse binnenstad één aaneengesloten fietszone. 179 straten in de binnenstad, goed voor zo’n 30 km openbare weg, worden zo fietsstraten waarin het verboden is om fietsers in te halen.

“Het is een interessant systeem om fietsers de nodige ruimte te geven in de stad, zodat we meer mensen kunnen verleiden om vaker de fiets te gebruiken en zonder meteen de hele stad te moeten heraanleggen", zegt Patrick Princen (Groen), schepen van Openbare Werken. "Ondertussen blijven we continu aan het fietscomfort werken, bijvoorbeeld door bij de vernieuwing van straten in de binnenstad te kiezen voor gezaagde kasseien. Of door het wegwerken van kleine problemen met het pas opgerichte fiets- en voetpadenteam."

Wat is een fietszone?

•    Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten
•    De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers
•    In een fietsstraat is het verboden om fietsers in te halen en moeten alle gemotoriseerde voertuigen dus altijd achter de fietsers blijven.
•    Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen
•    Fietsers gebruiken dus de volledige breedte van (hun deel) van de rijbaan
•    In een eenrichtingsstraat gebruiken ze dus de volledige breedte van de rijbaan
•    In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan 
•    Fietsers mogen auto’s wél links inhalen
•    en ze mogen stilstaande auto's ook langs rechts voorbijrijden.

Tegen de zomer volgend jaar wordt de fietszone geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. 

Meest gelezen