Foto: een gletsjer op Groenland
Photo Prof. Edward Hanna

Opwarming van de aarde is nog versnelling hoger geschakeld, zeggen wetenschappers

Morgen begint in New York een nieuwe klimaattop. Wereldleiders komen er bijeen om te praten over maatregelen die de opwarming van de aarde moeten tegengaan. Net op de vooravond van die top hebben klimaatorganisaties een rapport gepubliceerd met de conclusie dat de klimaatopwarming de laatste jaren nog een versnelling hoger is geschakeld.

"United in Science", zo heet het rapport dat een stand van zaken opmaakt van de klimaatopwarming. Het gaat om een samenwerking van verschillende weer- en klimaatorganisaties onder coördinatie van de WMO (World Meteorological Organization).

Weerman Frank Deboosere heeft voor ons de studie bekeken. “De klimaatorganisaties stellen vast dat de voorbije vijf jaren de warmste waren sinds de industriële revolutie begon rond 1750. Er is sindsdien 1,1 graad bij gekomen. En de laatste 5 jaar alleen al is er 0,2 graden bijgekomen, dus de opwarming gaat sneller", zegt hij.

Zeewater stijgt sneller

"Per 10 jaar verdwijnt er ’s zomers gemiddeld gesproken 12 procent meer van het noordpoolijs, gletsjers hebben nog nooit zoveel ijs verloren als de voorbije 5 jaar. En de zeespiegelstijging die sinds 1997 gemiddeld met 3 millimeter per jaar steeg is de laatste 10 jaar met 4 millimeter per jaar gestegen. Het gaat de slechte kant uit”, zegt Deboosere. 

Er is een groot gat tussen wat men belooft te zullen doen en wat we in de praktijk zien

Weerman Frank Deboosere

Het lijkt erop dat de maatregelen die tot hiertoe genomen zijn op de verschillende klimaatbijeenkomsten hun doel niet bereiken. Frank Deboosere: “Er is een groot gat tussen wat men belooft te zullen doen en wat we in de praktijk zien. In plaats van te werken naar een oplossing, werken we ons meer en meer in nesten. Er wordt op papier heel veel beloofd, maar in de praktijk zijn er een heleboel beloften die niet worden gehouden. En dan zijn er bovendien nog belangrijke spelers die bijvoorbeeld al uit het akkoord van Parijs zijn gestapt. Dat helpt natuurlijk ook niet.”

De Verenigde Staten ondertekenden mee het klimaatakkoord van Parijs maar op 1 juni 2017 liet de Amerikaanse president Donald Trump weten dat hij zich uit het akkoord terugtrok. 

Wat was het klimaatakkoord van Parijs ook alweer?

In Parijs werd in december 2015 een klimaatverdrag afgesproken tussen 55 landen uit de hele wereld om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad Celsius. Belangrijkste middel om dat te bereiken is de CO2-uitstoot beperken.

In de geschiedenis van onze planeet is er een direct verband tussen de hoeveelheid CO2 in de lucht en de temperatuur op aarde. CO2 is een broeikasgas dat voornamelijk afkomstig is van het verbranden van fossiele brandstoffen. Om de klimaatopwarming te beperken moeten we best stoppen met bruinkool, steenkool, stookolie, gas, diesel, benzine, kerosine en plastic te verbranden. 

Meest gelezen