Directeur Milieuagentschap Hans Bruyninckx: "VN-klimaattop wordt een top van degenen die vooruit willen"  

Straks om 16 uur Belgische tijd gaat in New York in Amerika de klimaattop van de Verenigde Naties van start. Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, denkt dat de top geen spectaculaire resultaten zal opleveren, al gelooft hij wel dat de "sense of urgency" tot de meeste deelnemers is doorgedrongen.   

Bruyninckx: "De sense of urgency, het besef dat we dringend moeten ingrijpen, is intussen doorgedrongen tot de meeste regeringen en ook tot het grote publiek. Maar twee belangrijke staatshoofden, president Donald Trump van de Verenigde Staten en president Jair Bolsonaro van Brazilië, zijn niet op de top aanwezig. Net omdat zij die "sense of urgency" niet aanvoelen en zelfs geloven dat er met het klimaat niets aan de hand is."    

Bruyninckx gelooft dan ook niet dat de top een revolutionaire doorbraak zal opleveren, of dat er echt nieuwe maatregelen uit zullen voortkomen. "Het wordt een top van degene die vooruit willen, van mensen die geloven dat er sneller gewerkt moet worden. Zo zal het onder meer gaan over snellere financiële steun voor de allerarmste landen, die vaak de meeste hinder van de klimaatverandering ondervinden, en over snellere investeringen in hernieuwbare energie." 

Geen belangrijke rol voor België

Bruyninckx gelooft ook niet dat ons land op de top een opvallende rol zal spelen. "België heeft een regering in lopende zaken en bovendien loopt ons land wat klimaatdoelstellingen betreft in Europa achterop. Onze vertegenwoordigers op de top zitten dus in een zwakke positie. Want België heeft op dit moment geen coherent klimaatbeleid."  

Meest gelezen