Dossinkazerne verwelkomt 10.000e agent in opleiding

In het museum, memoriaal en documentatiecentrum Dossinkazerne in Mechelen is de 10.000ste politieagent gestart met de opleiding "Holocaust, Politie en Mensenrechten". Die opleiding bestaat uit een bezoek aan het museum en enkele uren les. Het doel van de opleiding is om agenten kritischer te laten nadenken. 

De Dossinkazerne in Mechelen heeft vandaag de 10.000ste agent verwelkomd in het kader van een opleiding "Holocaust, Politie en Mensenrechten".  De eer ging naar Selm Vandendaele, student Directie Beveiliging DAB in Gent.

Sinds de opening van Dossinkazerne in 2014 worden politieagenten, aspiranten in opleiding en burgerpersoneel bij de Geïntegreerde Politie uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Dossinkazerne. Zo leren ze kritisch na te denken over hun eigen handelen en dingen in vraag te stellen. "Agenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover de burger", zegt Jana Verdegem, woordvoerster van de federale politie. "Zij moeten zich kunnen afvragen of bepaalde bevelen die ze krijgen wel passen binnen hun overtuigingen en ethisch kader."

Zij moeten zich kunnen afvragen of bepaalde bevelen die ze krijgen wel passen binnen hun overtuigingen en ethisch kader.
Jana Verdegem, woordvoerster federale politie

Aspiranten in opleiding worden verplicht de opleiding te volgen, maar ook agenten die reeds langer in dienst zijn, worden uitgenodigd naar de Dossinkazerne. "In de voormiddag wordt steeds een bezoek aan het museum voorzien, met de nadruk op de rol van de politie tijdens de nazi-bezetting", zegt Verdegem. "In de namiddag gaan ze aan de slag met concrete casussen. Voor aspiranten zijn dit voorbeelden uit de actualiteit. Bij mensen die zelf al veldervaring hebben, kunnen we het hebben over concrete situaties die ze zelf hebben meegemaakt."

Positief effect

Volgens Verdegem heeft het volgen van de opleiding een positief effect op de deelnemers. In december vorig jaar werd een onderzoek gevoerd naar de effecten van de opleiding. Daaruit bleek dat het bezoek aan de Dossinkazerne de deelnemers beter deed nadenken over bepaalde situaties of bevelen waarmee ze geconfronteerd werden. 

Negen op de tien deelnemers geven aan dat ze iets aan de opleiding hadden, voor bijna 70 procent zijn de inzichten bruikbaar voor hun werkpraktijk en 55 procent zegt op weg te zijn gezet om zaken anders aan te pakken in de toekomst.

Meest gelezen