Boeren kunnen zich vanaf volgend jaar verzekeren tegen gevolgen van klimaatverandering

Vijf verzekeraars bieden vanaf volgend jaar een brede weersverzekering voor boeren aan. Ze hebben daartoe van de Vlaamse overheid een erkenning gekregen.  De verzekering moet boeren beschermen tegen de gevolgen van droogte, stormen en overstromingen. Zo zal de verzekering geleidelijk aan de rol overnemen van het Vlaamse rampenfonds, dat in 2025 verdwijnt.  

Droogte, stormen en overstromingen zijn weerschijnselen die door de klimaatverandering almaar vaker voorkomen. Tot nu toe konden boeren in geval van schade een beroep op het Vlaamse rampenfonds. Maar net omdat die weerschijnselen almaar vaker voorkomen, worden ze vanaf 2025 niet langer erkend als ramp, maar als een gewoon weersverschijnsel. Het rampenfonds zal dan ook niet langer tussenbeide komen. 

5 erkende verzekeraars

In de plaats kunnen boeren vanaf volgend jaar een brede weersverzekering afsluiten bij een erkende verzekeraar.  Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid heeft 5 verzekeraars erkend. Het gaat om KBC Verzekeringen, MS Amlin,  NV Hagelunie,  Agriver/BFAO  en Vereinigte Hagel.  

Boeren die bij zo'n erkende verzekeraar een verzekering afsluiten, kunnen de eerste jaren (tot 2026) tot 65 procent van de premie terugkrijgen via een subsidie van de Vlaamse overheid. Om (voorlopig) nog een beroep te kunnen doen op het Vlaamse rampenfonds, moeten ze hoe dan ook minstens 25 procent van hun landbouwgrond laten verzekeren.

Het Vlaamse rampenfond zal in 2025 verdwijnen. Vanaf dan zullen de boeren geheel aangewezen zijn op een brede weersverzekering. 

"Rampenfonds niet geheel afschaffen"

Bij de Boerenbond, de belangenorganisatie van de Vlaamse boeren, hebben ze begrip voor de nieuwe situatie. "De boeren zijn de eersten om te merken dat het klimaat verandert, en dat weerschijnselen die vroeger zeldzaam waren, inmiddels jaarlijks terugkeren", zegt woordvoerster Vanessa Saenen. "Dat het rampenfonds niet kan blijven tussenkomen, is normaal". 

Toch hoopt Saenen dat het Vlaamse rampenfonds niet geheel zal verdwijnen. "Bij aardbevingen en echt extreme weersomstandigheden, zoals windhozen en overstromingen die de helft van Vlaanderen onder water zetten, blijft het belangrijk dat onze leden kunnen terugvallen op het rampenfonds. Het zou dus goed zijn als dat onder een of andere vorm zou blijven bestaan."  

Meest gelezen