Ik wil ook naar het Grondwettelijk Hof

Louis Van Dievel, schrijver en journalist, kijkt elke week met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit. Vandaag: nu het kandidaturen regent voor een plaatsje bij het Grondwettelijk Hof, besloot hij om ook maar zijn kans te wagen.

opinie
Louis Van Dievel
Louis van Dievel is schrijver en journalist. Hij was journalist bij VRT NWS.

Geachte (afscheidnemende) partijvoorzitter (M/V/X),

Mag ik mij voorstellen: Louis van Dievel, 66 jaar, min of meer gezond van leden en van goed zedelijk gedrag, voormalig journalist bij diverse omroepen, auteur van gesmaakte heimatromans en steller van “stukjes” op de webstek van de Vlaamse staatsomroep. Ik ben sedert drie jaar met pensioen en eerlijk gezegd valt dat tegen. Niet het zalige nietsdoen op zich maar de verloning die daartegenover staat. Ik had – zoals iedere gepensioneerde zeker? – op wat meer gehoopt. 

Jan Becaus

Liever dan, zoals zovelen, in het zwart te gaan bijverdienen, zoek ik al geruime tijd naar een manier om zonder veel zweetverlies en toch stijlvol mijn modeste inkomen aan te vullen. Mijn grote voorbeeld is oud-collega Jan Becaus, die zich vijf jaar lang verdienstelijk maakte door te zetelen in, en tegelijkertijd te pleiten voor de afschaffing van, de Senaat, en daar een schone bijverdienste aan overhield. 

Helaas was ik elders met mijn gedachten toen daarover na de verkiezingen werd beslist en zijn de plaatsjes in de Hoge Vergadering intussen allemaal bezet door personaliteiten met excellente kwalificaties. 

Vacature

Gelukkig viel deze keer tijdig mijn oog op nieuwsberichten over diverse vacatures bij het Grondwettelijk Hof. En las ik over de controverse die daarmee gepaard gaat. Kan het nog wel dat in deze moeilijke tijden partijvoorzitters beslissen over een aanstelling bij de hoogste rechtbank van het land, het geweten van de natie?

Hebben dezelfde partijvoorzitters nog wel het morele gezag én de electorale force de frappe om die aanstelling erdoor te drukken? Ik heb die vragen niet verzonnen hoor, ik lees ze in opiniebijdragen van eerbiedwaardige commentatoren. En zoals ik u ken - als een volbloed democraat -, zult u er ook al menige nacht uw slaap voor gelaten hebben.

U wordt overmand (M/V/X) door twijfel, u stelt uzelf in vraag, alsmede de bestaansreden van uw partij. Het siert u. Maar tegelijk zit u gevangen in de tredmolen der particratie en wordt u dagelijks aan de mouw en aan de slippen getrokken door lieden die een uitweg zoeken voor hun verstoorde carrière.

Uit de nood

Stel u het worstcasescenario voor: uw kandidaat wordt uit pure balorigheid weggestemd in het parlement dat aan de beurt is. Te gek voor woorden? Wik uw woorden! Het zijn ongewone tijden. Stel dat er vervolgens nieuwe verkiezingen komen. Bent u niet een klein beetje ongerust over wat de uitslag zou kunnen zijn?

Maar genoeg bangmakerij. Ik wil u graag uit de nood helpen. Ik wil zeer graag rechter ad interim bij het Hof worden en dik 4.000 euro per maand mee naar huis nemen, onkosten niet inbegrepen. Tot het politieke imbroglio is opgelost, if ever.

Ik kan mij op eenvoudig verzoek en moeiteloos voordoen als sociaaldemocraat, christendemocraat, liberaal of Vlaams-nationalist van democratische strekking (u moest mij de Vlaamse liederenschat horen zingen!).  Ik ben er 66 en de leeftijdsgrens voor het Grondwettelijk Hof is 70, dus over 4 jaar bent u sowieso van mij verlost. Dat ik misschien niet alle vereiste kwalificaties bezit om rechter te worden, kan in België geen probleem zijn. Een reparatiewet is zo gemaakt.

Met hoogachting en socialistische/christelijke/liberale/Vlaamse groet!

Louis van Dievel

PS: ik kan u nog melden dat ik in 1984 de beoordeling “buitengewoon keurpersoneel” heb gekregen na mijn jaarlijkse evaluatie bij de toenmalige BRTN, een score die ik daarna helaas nooit meer heb kunnen evenaren, wat mij sterkt in de overtuiging dat het indertijd om een abuis ging.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen