AFP or licensors

Trump aan de Verenigde Naties: "Wij zijn veruit het machtigste land ter wereld"

Hij zei het ongebruikelijk stil, een beetje lijzig zelfs, bijna op een fluistertoon. Maar Donald Trumps boodschap blijft, drie jaar na zijn verkiezing, onveranderd: "America first". En dat is wat de Amerikaanse president ook andere staatshoofden aanraadt, in een pleidooi voor meer patriottisme. Meer vaderlandsliefde dus als middel om de wereldproblemen aan te pakken. 

"Wijze leiders denken eerst aan het belang van hun eigen bevolking en hun eigen land", zei Trump voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Wereldwijde samenwerking, wereldwijde regels zijn niet het beste middel om de problemen van de verschillende staten op te lossen. Politici moeten eerst denken aan de eigen staat. En dan pas aan coalities met anderen. Trump gaf meteen een voorbeeld van zo'n samenwerking, namelijk de 'prachtige handelsovereenkomst' die de Verenigde Staten met het Verenigd Koninkrijk zullen afsluiten na de brexit. 

Boris Johnson en Donald Trump, letterlijk en figuurlijk zij aan zij.
AFP or licensors

Verrassen deed de Amerikaanse president niet tijdens zijn speech.  Bijvoorbeeld met de uitspraak dat Amerika vrede wil, maar als 'machtigste land ter wereld' overal voor zijn belangen kan opkomen. Trump verdedigde ook zijn beslissing om zich terug te trekken uit het nucleair akkoord met Iran, dat hij bestempelde als 'een bloeddorstig land'. Trump herhaalde zijn standpunten over migratie. "Ongecontroleerde migratie bedreigt de souvereiniteit van landen", zei Trump. En de radicale 'immigratie-activisten' kregen een veeg uit de pan: "zij creëren een eigen, nefaste industrie".

China wordt door de Wereldhandels­organisatie als een ontwikkelingsland beschouwd. Dat is oneerlijk

Donald Trump

Donald Trump had het ook over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.  Hij richtte zijn pijlen niet zozeer op de Chinezen zelf, maar op de Wereldhandelsorganisatie. Die geeft aan de Chinese overheid en bedrijven een beschermd statuut, vergelijkbaar met de handelsvoordelen die ontwikkelingslanden krijgen. "Het moet gedaan zijn op die manier van ons te profiteren", zei Trump.

VN-topman Guterres bezorgd over handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten

Secretaris-generaal Antonio Guterres
AFP or licensors

In zijn openingstoespraak had de Portugese VN-topman Antonio Guterres veel aandacht besteed aan het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. "Ik ben bang dat de twee grootste economische machten ter wereld twee afzonderlijke en concurrerende werelden worden", zei Guterres. "We moeten echt alles in het werk stellen om zo een breuk te voorkomen". Guterres pleitte voor sterke internationale instellingen en wereldwijde samenwerking.  Een pleidooi waar Donald Trump dus totaal geen oren naar had, bleek even later.

 

Meest gelezen