Hendrik Bogaert wil van CD&V centrumrechtse partij maken: "Integratiedruk verhogen en inzetten op kernenergie" 

"CD&V heeft geen toekomst als centrumpartij. Ze moet kiezen en evolueren naar een centrumrechtse traditionele volkspartij". Dat zegt CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert in een nota waarin hij zijn mening geeft over de toekomst van CD&V. Een strenger migratiebeleid, hogere minimumlonen en blijven inzetten op kernenergie, dat stelt Bogaert voor. Een visie van een nieuwe kandidaat-voorzitter hoeft dit niet te zijn, benadrukt hij in "De ochtend", al overweegt hij nog steeds om zich kandidaat te stellen. 

Een tiental dagen geleden publiceerden de '12 apostelen' van de CD&V hun rapport over de verkiezingsnederlaag van 26 mei. In dat rapport stelde de werkgroep dat de partij te veel voor "een te voorzichtig midden" koos dat "niet gecapteerd heeft waarvan de mensen wakker liggen". Hendrik Bogaert, die samen met Pieter De Crem tot de rechterflank van de partij wordt gerekend, zat niet in de interne CD&V-werkgroep, maar stelt nu een eigen visie voor om de partij naar rechts te doen opschuiven. 

Dat kan alleen door afstand te nemen van de "liberale democratie", zegt Bogaert. Een opvallende uitspraak, want die liberale democratie wordt algemeen aangenomen als het referentiepunt voor de democratie in het Westen. Maar volgens Bogaert is de liberale democratie "dood", en zet die "eeuwenoude tradities, taal, normen en waarden" onder druk. 

Bogaert doet een hele reeks voorstellen. Zo pleit hij er onder meer voor om de integratiedruk op nieuwkomers te verhogen en vraagt hij respect voor tradities. "Wie naar hier komt, moeten zich aanpassen aan ons. Niet omgekeerd", zegt Bogaert duidelijk. Eerder stelde het Kamerlid voor om een algemeen hoofddoekenverbod in te voeren, tegen de partijlijn in. 

Anderzijds wil Bogaert ook een socialer beleid, met minstens 1.500 euro netto inkomen per maand. En een begrotingsevenwicht is een minimumvoorwaarde, klinkt het, al legt Bogaert niet uit hoe dat evenwicht moet worden bereikt.

De laatste maanden stond de verhouding van CD&V met haar partners in het middenveld (Boerenbond, UNIZO en ACW) onder druk. De kritiek was vaak dat zij de partij te weinig steunden bij de verkiezingen. Het middenveld is en blijft belangrijk voor Bogaert. "Maar wie met ons optrekt, tekent een open wederzijds charter", zegt hij.

Op milieuvlak wil Bogaert de CO2-uitstoot niet alleen laten dalen door wind- en zonne-energie, maar ook met kernenergie. In het onderwijs moet de lat hoog blijven. Dat kan volgens Bogaert bijvoorbeeld door vast te houden aan bepaalde tradities: "inzet belonen, een diverse eerste graad, behoud uren godsdienst, enkel Nederlands op de speelplaats."

Beter thuis bij N-VA?

De voorstellen van Bogaert lijken opvallend sterk op het programma van de N-VA of zelfs Vlaams Belang, maar naar eigen zeggen is hij geen "nationalist". De periode van het kartel tussen de N-VA en CD&V noemt Bogaert wel een "goede periode". 

Eerder maakte Bogaert al bekend dat hij overweegt om zich kandidaat te stellen als nieuwe voorzitter van CD&V. De huidige voorzitter, Wouter Beke, zegt dat de kans klein is dat hij zich opnieuw kandidaat stelt. De voorstellen in de nota zijn geen teken dat hij zich nu ook effectief kandidaat stelt, zegt Bogaert: "Het hoeft geen manifest te zijn van een kandidaat-voorzitter. Het kan ook een manifest zijn van een parlementslid."

Meest gelezen