De trommel van een wasmachine.
MichalPL/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Delicate wasprogramma's weken meer microvezels los dan gewone programma's

Mensen die begaan zijn met plasticvervuiling hebben de neiging om hun kleren te wassen op programma's voor fijne, delicate was, om te vermijden dat door de bewegingen van de trommel er al te veel microvezels zouden loskomen en wegspoelen met het waswater. Hun intuïtie is echter fout zo blijkt uit een nieuwe studie, dergelijke programma's weken net meer microvezels los. Het volume aan water dat gebruikt wordt in verhouding met het volume aan vuile was, blijkt bepalend voor het aantal microvezels dat vrijkomt, en niet de bewegingen van de trommel. 

Telkens als we kleren wassen die kunststoffen als nylon, polyester of acryl bevatten, laten die miljoenen microvezels los. Omdat die zo klein zijn, blijven ze niet hangen in de filter en spoelen ze weg met het afvalwater.

Uiteindelijk kunnen de microvezels in de zee terechtkomen, en uit onderzoek is gebleken dat microvezels het grootste deel uitmaken van de microplastics in sedimenten op de zeebodem, en dat ze nu al overal in de oceanen zitten, zelfs in de diepste troggen.  

Een team onder leiding van de University of Newcastle heeft nu in een nieuwe studie het vrijkomen van plastic microvezels uit polyester kledij gemeten voor een aantal verschillende wascyclussen en watervolumes. 

Door het aantal vrijgekomen vezels te tellen, ontdekte het team dat hoe hoger het volume aan water, hoe meer vezels er vrijkwamen, los van de snelheid en het schurend vermogen van de wasmachine. De onderzoekers ontdekten dat er gemiddeld 800.000 vezels meer loskwamen bij een delicate was dan bij een gewone. 

"We ontdekten, tegen de intuïtie in, dat 'delicate' cyclussen meer plastic microvezels vrijgeven in het water, en vervolgens in het milieu, dan gewone wascyclussen." zei doctoraatsstudent Max Kelly, die aan het hoofd stond van het onderzoek. 

"Eerder onderzoek had gesuggereerd dat de snelheid waarmee de trommel ronddraait, het aantal keer dat de trommel verandert van draairichting gedurende een cyclus en de lengte van de pauzes in een cyclus - wat bekendstaat als de agitatie, het bewegen van de machine -, de belangrijkste factoren waren voor het aantal vezels dat loskwam. Maar we hebben nu aangetoond dat zelfs bij verminderde niveaus van agitatie, het aantal losgekomen vezels het grootste is bij een hogere verhouding tussen water en stof. Dat komt doordat het grote volume aan water dat gebruikt wordt in een delicate cyclus, dat verondersteld wordt de delicate kledij te behoeden voor schade, in werkelijkheid meer vezels 'wegplukt' uit het materiaal."  

Professor Grant Burgess, Max Kelly en doctor Neil Lant van P&G (rechts)
© JOHN MILLARD/UNP 2019 07731816527

Plasticvervuiling

Plasticvervuiling is een van de grote uitdagingen waar onze maatschappij mee geconfronteerd wordt, en weten wat de belangrijkste bronnen ervan zijn is een belangrijke stap om onze impact op het milieu te verminderen. 

Het is al langer bekend dat het wassen van kledij in belangrijke mate bijdraagt aan het probleem, maar tot nu toe was het moeilijk om precies te meten hoeveel vezels er vrijkwamen. Dat komt doordat het bijna onmogelijk is in een laboratoriumomgeving precies na te bootsen wat er in een wasmachine bij mensen thuis gebeurt. 

Het team gebruikte een tergotometer - een testbanktoestel dat bestaat uit acht vaten van 1.000 ml en dat het wassen thuis nabootst - en was zo in staat om tests uit te voeren onder verschillende omstandigheden en veranderingen aan te brengen in het watervolume, de snelheid van de trommel, de temperatuur en de tijdsduur.

Vervolgens werd een DigiEye camera - een digitaal kleurenbeeldvormingssysteem - gebruikt om nauwkeurig het aantal vrijgekomen vezels te tellen. Om na te gaan of de resultaten van de tergotometers in de lijn lagen van die van echte wasmachines, testte het team vervolgens de stoffen in een delicate wascyclus met wasmachines in het testcentrum van Procter and Gamble, dat meewerkte aan het onderzoek. 

Het team toonde zo, zoals gezegd, aan dat de eerdere aanbevelingen van bepaalde groepen om te gaan naar grote volumes water en lage niveaus van agitatie - weinig beweging van de trommel - om het aantal microvezels te verminderen, het probleem net erger maakten. 

"De makers van huishoudtoestellen zijn begonnen met het invoeren van microvezelfilters in sommige nieuwe wasmachines, en de textielindustrie probeert de niveaus van vezels die loskomen uit nieuwe kleding te verminderen", zei Neil Lant, een onderzoeker bij P&G en medeauteur van de studie. "We hopen dat de kwestie uiteindelijk door dergelijke acties zal opgelost worden, en ons werk in verband met de mechanische oorzaken zal helpen bij het ontwikkelen van deze oplossingen."

"Het verminderen van de hoeveelheid plasticvervuiling is de verantwoordelijkheid van iedereen, en vaak zijn het kleine veranderingen die een enorm verschil maken", voegde Max Kelly eraan toe. 

"Door wasbeurten met veel water in verhouding met de hoeveelheid textiel, zoals delicate cyclussen, te vermijden, en ervoor te zorgen dat de machine steeds goed vol zit, kunnen we allemaal onze kleine bijdrage leveren om te helpen de hoeveelheid synthetische vezels te verminderen die in het milieu terechtkomen."

"Hopelijk kunnen onze bevindingen ook gebruikt worden door de producenten om het ontwerp van toekomstige wasmachines aan te passen en onze plastic voetafdruk te verminderen. Na verloop van tijd zouden deze veranderingen ook kunnen leiden tot een wereldwijde vermindering van de hoeveelheid energie en water die nodig is om onze kleren te wassen." 

De studie onder leiding van de University of Newcastle is verschenen in Environmental Science and Technology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Newcastle.

Meest gelezen