Directeur reikt rectoren die klagen over middelbare scholen de hand: “Samenzitten en kijken hoe we dit moeten oplossen”

Heel wat directeuren van middelbare scholen hebben het moeilijk met de kritiek die de rectoren van de Vlaamse universiteiten geven op het middelbaar onderwijs. Bij de start van het academiejaar klagen de rectoren dat het niveau van de middelbare scholen te laag ligt en er maar op blijft achteruitgaan. Geert De Sitter, directeur van het Groenendaalcollege in Merksem in Antwerpen wil dat universiteiten en de middelbare scholen gaan samenzitten om het probleem op te lossen.

De rectoren van de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen klagen bij het begin van het nieuwe academiejaar over een instroom van minder goed voorbereide studenten aan de universiteit. Harde kritiek dus op de middelbare scholen, die hun leerlingen niet meer goed genoeg zouden voorbereiden op de unief.

Geert De Sitter, directeur van het Groenendaalcollege in Merksem, kan zich niet vinden in die kritiek. “Ik heb nooit anders gehoord; het wordt al jarenlang gezegd”, reageert de schooldirecteur laconiek in het Radio 1-programma “De wereld vandaag”.

Doelstellingen bereikt

De Sitter verdedigt zich door te zeggen dat zijn school - een ASO-school - de doelstellingen bereikt die de overheid oplegt. “We hebben vorig jaar een doorlichting gehad en die was schitterend. Die doorlichting kwam controleren of we onze taak uitvoeren en dat doen we blijkbaar goed. We halen het vereiste niveau.” 

Of dit ook in andere scholen het geval is, durft De Sitter niet te zeggen. “Maar ik heb in ieder geval nog niet bevestigd gezien dat algemeen gezien het niveau daalt”, zoals de rectoren beweren.

Hard werken

De Sitter ziet ook een wetmatigheid: dat er van hogere onderwijsniveaus altijd naar beneden wordt gekeken om kritiek te geven. “In het middelbaar onderwijs kijkt men vanuit de derde graad bijvoorbeeld ook naar de tweede graad, vanuit de tweede graad naar de eerste en van de eerste graad naar de lagere school.”

“Hetzelfde zie je bij het hoger onderwijs: men kijkt naar de middelbare school als een leerling bepaalde dingen niet meer kan.” De Sitter voert aan dat hij in eerste middelbaar soms ook ziet dat leerlingen bijvoorbeeld minder ondersteuning krijgen van thuis uit. “Maar dat is de beginsituatie en het is de opdracht van een school - of van het hogere onderwijs - om de leerling op het gewenste niveau te brengen. En dat vergt heel veel creativiteit en heel hard werken.”

Misschien moeten we samen gaan kijken waar het precies schort en hoe we het kunnen oplossen.

Schooldirecteur Geert De Sitter

Omdat hij het als directeur van een middelbare school te gemakkelijk vond om de schuld bij een lagere school te leggen, heeft De Sitter naar eigen zeggen, directies en leraren van middelbare én lagere scholen samengebracht om te overleggen. 

De Sitter suggereert om hetzelfde te doen met het middelbare en hogere onderwijs. “Misschien moeten we samen gaan kijken waar het precies schort en hoe we het kunnen oplossen.”

“Het is immers niet fijn, voor mij als directeur en nog minder voor mijn collega’s (de onderwijzers zelf, red.) die elke dag hard werken om elk jaar opnieuw te horen dat zij hun job minder goed doen, want daar komt de kritiek op neer”, besluit de directeur.

Meest gelezen