Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Premier Charles Michel vraagt in de VN aandacht voor klimaat, duurzame ontwikkeling en vrede

Zoals veel wereldleiders heeft ook de Belgische premier Charles Michel (MR) vanavond een toespraak gehouden in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Opvallend was de optimistische toon van Michel over de ontwikkelingen in de wereld.

Premier Michel begon zijn toespraak erg opvallend met een citaat van de vandaag overleden Franse ex-president Jacques Chirac: "In een wereld in verandering is er geen groter risico dan niets te doen". Vooruitgaan komt uit internationale samenwerking, "het beste willen voor de eigen mensen en voor anderen, is de essentie van deze organisatie (de VN, nvdr.)", luidde het.

La nature parle et le genre humain n'ecoute pas

Premier Michel citeert de Franse schrijver Victor Hugo

Michel bakende drie terreinen af voor samenwerking: de strijd tegen de klimaatsverandering, duurzame ontwikkeling en vrede en veiligheid. Opvallend: inzake klimaat waarschuwde Michel tegen "angst en woede die altijd slechte raadgevers zijn" en tegen "catastrofisme". De inspanningen die we al geleverd hebben, zijn niet genoeg en dus moet er meer gebeuren, maar het optimisme klonk door: "Wij kunnen slagen en wij zullen slagen". 

Ook inzake duurzame ontwikkeling en de strijd tegen extreme armoede, toegang tot drinkbaar water, onderwijs en gezondheidszorg boeken we volgens Michel vooruitgang, maar ook hier moet een tandje worden bijgestoken. De premier herinnerde aan de interesse van koningin Mathilde voor die materie. In dat verband zijn ook gelijke rechten voor mannen en vrouwen van belang: "De bloei van een gemeenschap rust op de talenten van  het geheel van zijn leden". Dat geldt ongeacht geslacht, ras, seksuele oriëntatie en geloof.

"Zonder vrede geen vooruitgang"

Vrede en internationale veiligheid blijven belangrijke punten voor Michel, zeker nu België voor opnieuw een lid is van de VN-Veiligheidsraad. De premier riep iedereen in de Perzische Golf op om de spanningen niet verder op te voeren en de vrijheid van scheepvaart te respecteren. In het bijzonder wil hij het nucleaire akkoord met Iran redden uit de impasse.

Een gelijkaardige oproep was er voor de oorlog in Syrië en Michel blijft ook vierkant achter de tweestatenoplossing tussen Israël en Palestina staan. Een onafhankelijke, soevereine en democratische staat Palestina naast Israël is ook in het belang van Israël, luidde het. Michel beloofde ook meer hulp voor Congo en voor de landen in de Sahel

Meest gelezen