Amerikaanse regering snoeit drastisch in immigratiequotum

De Amerikaanse regering zet de schaar in het aantal vluchtelingen dat het jaarlijks voor hervestiging in de Verenigde Staten wil opnemen. Voor het komende fiscaal jaar wordt gestreefd naar een quotum van 18.000 vluchtelingen. Voor 2019 lag dat aantal op 30.000 en in 2016 ging het zelfs nog om ongeveer 85.000 vluchtelingen.

Een hoge regeringsverantwoordelijke verklaarde dat het nieuwe plafond de regering in staat moet stellen om zich te concentreren op de aanpak van de problemen aan de zuidelijke grens. Het quotum zal nog in het Congres worden besproken alvorens het door de Amerikaanse president Donald Trump wordt bevestigd.

Het Witte Huis is er naar eigen zeggen op gefocust om vluchtelingen in hun regio van herkomst te houden. Gesteld dat het streefdoel wordt gehandhaafd, gaat het om een historisch dieptepunt sinds het hervestigingsprogramma in 1980 werd opgezet.

Bij het bepalen van wie wel en wie niet wordt toegelaten in het kader van het Amerikaanse hervestigingsprogramma zal de regering zich voornamelijk richten op personen die op de vlucht zijn voor religieuze vervolging en op Iraakse burgers die het Amerikaanse leger in dat land hebben geholpen, zo luidt het. Vanuit Midden-Amerika zullen maximum 1.500 vluchtelingen tot de VS worden toegelaten.

President Trump heeft van het terugdringen van het aantal immigranten, en dan in het bijzonder van degenen die illegaal de VS binnenkomen, een speerpunt van zijn beleid gemaakt. Een van zijn eerste daden als president was het weigeren van visa voor burgers van diverse landen met een voornamelijk moslimbevolking. Meer recent vestigde Trump zijn aandacht op de zuidelijke grens met Mexico en sloot hij akkoorden met verschillende landen in Latijns-Amerika in een poging om de noordwaartse immigratriestromen naar de VS te bestrijden. Daarnaast blijft de Amerikaanse president vasthouden aan zijn plan om de muur aan de grens tussen de VS en Mexico uit te breiden.

Meest gelezen