Videospeler inladen...

Hoge Gezondheidsraad adviseert: "Dien griepvaccin pas vanaf half oktober toe"

De Hoge Gezondheidsraad adviseert om de griepvaccinaties voortaan uit te voeren tussen half oktober en half december. Het vaccin beschermt immers het beste de eerste maanden na toediening en het griepvirus begint meestal pas echt de ronde te doen rond de jaarwisseling. Tot nu gingen de inentingscampagnes altijd van start in september. 

In een nieuw advies raadt  de Hoge Gezondheidsraad (HGR) aan om nog te wachten om u te laten vaccineren tegen de griep. Volgens de raad is het beter om te wachten en u pas te laten vaccineren tussen half oktober en half december. Het vaccin bij de apotheek kopen kan al wel en het moet dan bewaard worden in de koelkast tot het wordt toegediend.

De inentingscampagnes tegen seizoensgriep zijn altijd van start gegaan in september. Toch beveelt HGR sinds dit jaar aan om de vaccinatie uit te voeren tussen half oktober en half december. “Aangezien de griepepidemie zich meestal voordoet tussen eind december en begin januari en de piek van de bescherming van het vaccin 4 tot 6 weken duurt, is het doeltreffender om het vaccin later toe te dienen”, adviseert de Raad.

De vaccins die nu op de markt zijn, bieden een maximale bescherming vanaf 10 tot 15 dagen na de inspuiting, met een piek van beschermende antilichamen na 4 tot 6 weken en vervolgens een halvering in 6 maanden tijd. De epidemische blootstelling aan het griepvirus begint echter doorgaans tussen eind december en begin januari en duurt gemiddeld 8 tot 12 weken. Daardoor zou het volgens de Raad doeltreffender zijn om het griepvaccin later toe te dienen dan in september.

Als je nog eventjes wacht tot half oktober is de bescherming het hoogst op het moment dat de griep passeert

Heidi Theeten, vaccinologe Universteit Antwerpen

De Raad benadrukt ook dat een inenting tegen griep nog steeds zin heeft zolang de 'incidentiepiek' (wanneer de ziekte het meest frequent voorkomt) niet is bereikt. “Daarna kan je het best bekijken met een dokter of een vaccin nog nodig is”, aldus de Raad.

"Zwangeren vrouwen, 65-plussers, ... blijven prioritaire doelgroepen"

De Raad duidt ook nog de groepen aan die voorrang moeten krijgen voor de vaccinatie tijdens het winterseizoen 2019-2020:

Groep 1: personen met een risico op complicaties:

  • alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma 3 ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
  • alle personen vanaf 65 jaar
  • personen die in een instelling verblijven
  • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als:

  • de risicopersonen uit groep 1
  • kinderen jonger dan 6 maanden

De Hoge Gezondheidsraad is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Videospeler inladen...

Meest gelezen