Een paardenkastanjelaar in herfstkleuren

Ruim 40 procent van de Europese bomen zijn met uitsterven bedreigd

Van de 454 wilde boomsoorten in Europa zijn er 42 procent met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) die de bomen op een "rode lijst" van te beschermen soorten heeft geplaatst.

Van de 454 wilde boomsoorten in Europa zijn er 265 die endemisch zijn. Dat wil zeggen dat ze alleen maar in Europa voorkomen. Van die 265 endemische soorten zijn er meer dan de helft met uitsterven bedreigd (58 procent). 

Houtkap, schimmels en insecten

De grootste bedreiging voor onze bomen komt van intensieve houtkap, stedelijke ontwikkeling en de opmars van schimmels en insecten die zich onder invloed van de klimaatverandering makkelijker kunnen verspreiden. Ook bosbranden, veeteelt en het toerisme vormen volgens het IUCN een bedreiging.  

Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)

Soorten die behoren tot het Sorbus geslacht, zijn er het ergst aan toe. Van de 170 soorten is driekwart bedreigd. Tot het Sorbus geslacht behoort onder meer de wilde lijsterbes die ook bij ons voorkomt, maar in Vlaanderen niet als bedreigd wordt beschouwd.  

Larven van mineermot

Een andere boomsoort die op de "rode lijst" staat en ook bij ons voorkomt, is de paardenkastanjelaar. Die heeft vooral te lijden onder de mineermot die haar eitjes onderaan de bladeren legt. De larven die uitkomen vreten zich een weg door de bladeren waardoor die vroegtijdig afsterven en de bomen verzwakken.

Mineermot (Cameraria ohridella)

De mineermot is een insect dat oorspronkelijk afkomstig is uit een geïsoleerd bergachtig gebied in de Balkan. Intussen is het diertje zowat overal in Europa terug te vinden.     

"Essentieel voor het leven op aarde"

Craig Hilton-Taylor, het hoofd van de dienst binnen het IUCN die de rode lijst opstelt, noemt de situatie alarmerend. "Bomen zijn essentieel voor het leven op aarde. Ze bieden voedsel en onderdak aan dieren als vogels en eekhoorns.  Bovendien zijn ze ook belangrijk voor de economie. We moeten ons in Europa met z'n allen inzetten voor hun behoud."   

Meest gelezen