De pre-islamitische graftombes van de Nabateëers in Madi'in Saleh doen niet toevallig aan Petra in Jordanië denken.

Wat mag u als toerist wel en vooral niet doen in Saudi-Arabië?

Voor het eerst zal het Saudische koninkrijk toeristen toelaten uit 49 landen. Het gaat dan vooral om de Verenigde Staten, de Europese landen en landen zoals Japan en China. Tot nu toe werden enkel visa verstrekt aan islamitische pelgrims, zakenlui en technici. Er zijn wel strikte voorwaarden over wat mag en wat niet.

Samengevat heeft Saudi-Arabië 19 inbreuken opgelijst die bestraft kunnen worden. Het gaat dan vooral om het zich niet houden aan kledingvoorschriften, openlijke blijken van affectie, maar ook spuwen, afval achterlaten of het nemen van foto's of video's zonder toestemming en muziek maken op tijden van het islamitische gebed.

De politie is ingelicht en zal volgens de regering nauw toezien op de naleving van die regels. Er staan straffen op van ongeveer 10 euro tot meer dan 1.500 euro en voor meer ernstige inbreuken zijn ook gevangenisstraffen of erger mogelijk. 

Enkele tips in een notendop

Kleding is een belangrijk aspect en dan vooral voor vrouwen "die schouders en knieën in het publiek zouden moeten bedekken". Tegelijk raadt de Saudische overheid ook aan om geen affectie in het publiek te betonen en op uw woorden te letten. 

De islam wordt door de Saudi's beschouwd als het fundament van hun staat. Ze vragen dan ook om geen muziek of lawaai te maken tijdens de "salat" of gebed en dat vijf keer per dag. Dan worden ook winkels kortstondig gesloten. Het wordt ook als gebrek aan respect beschouwd om in het publiek -privé kan dus wel- overdag te eten of te drinken tijdens de ramadan, de jaarlijkse vasten. 

In een apart hoofdstuk "Wetten en Etiquette" op de website van visitsaudi.com wordt er ook uitdrukkelijk aan herinnerd dat de verkoop, het bezit en het gebruik van alcohol en drugs strafbaar zijn in Saudi-Arabië. Op die site vindt u overigens nog meer informatie over wat kan en niet kan.

Wordt toerisme een succes?

Al bij al vallen die voorschriften op het eerste gezicht nogal mee. Drugs kunnen ook in veel andere landen tot zware problemen leiden en respect voor de lokale cultuur kan natuurlijk nooit kwaad. Het is echter wel de vraag of buitenlandse toeristen nu in dichte drommen naar Saudi-Arabië zullen reizen.

De recente aanvallen op olie-installaties de voorbije maanden en de brutale bombardementen op buurland Jemen zullen het imago van het land wellicht geen goed gedaan hebben, evenmin als de latent aanwezige dreiging van terrorisme. Het charmeoffensief naar moderniteit van kroonprins Mohammed Bin Salman is grotendeels onderuit gehaald door de repressie van vrouwen die opkwamen voor het recht om met de auto te rijden en de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul. 

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Bekijk hier de eerdere reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen