Videospeler inladen...

Jan Jambon (N-VA) reageert op kritiek: "Armoedebeleid maakt deel uit van het luik welzijn"

De toekomstige Vlaamse minister-president Jan Jambon reageert in "Terzake" op de kritiek dat er in het regeerakkoord geen sprake is over armoede. Volgens hem maakt het armoedebeleid deel uit van het luik welzijn en zal zijn regering wel degelijk inzetten op het terugdringen van de armoede. Het afschaffen van de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen zal volgens hem meer gemotiveerde kiezers opleveren. 

"Armoede is een groot probleem, maar dat maakt voor ons deel uit van het hele welzijnsluik. Dat luik is er juist op gericht om armoede tegen te gaan. Daar zet je een hele reeks instrumenten voor in: sociale huisvesting, ouderenzorg en gezondheidszorg", argumenteert Jambon.  "Armoede isoleren van het hele welzijnsgebeuren maakt het nodeloos moeilijk, ik denk dat het volledig deel moet uitmaken van het welzijnsluik."

"We moeten ook eens kijken naar de definitie van armoede. Voor mij is armoede mensen die niet de voorzieningen hebben waar je van kan uitgaan dat iedere burger in onze maatschappij die heeft", zegt Jambon. "Armoede wordt gedefinieerd als iets relatief, relatief ten opzichte van de andere mensen. Als het inkomen van de armen iets minder stijgt dan dat van de anderen, dan worden ze relatief armer. Als we ons daarop baseren, zijn we ons zelf iets aan het wijsmaken."

We hebben zeker niet de middelen om alle noden in de welzijnssector in 1 legislatuur weg te werken

De noden van de welzijnssector zijn gigantisch, zegt Jambon, en de middelen zijn beperkt. "We hebben zeker de mogelijkheid niet om alle noden die zich aandienen in welzijn in 1 legislatuur weg te werken. We hebben wel goed nagedacht wat de meest prangende noden zijn en welke maatregelen daaraan tegemoet komen. We moeten daarin realistisch zijn".

Een ander punt uit het regeerprogramma dat de voorbije dagen heel wat stof deed opwaaien is het afschaffen van de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Een democratie is een ongelooflijk belangrijk goed", stelt Jambon. "Wij hebben het voorrecht om in een democratie te wonen en dat vergt een zeker engagement." 

Je kan de mensen beter uitnodigen om deel te nemen aan het politieke spel

"In plaats van tegen mensen te zeggen dat ze moeten gaan stemmen, is het beter dat je die mensen uitnodigt om deel te nemen aan het politieke spel",  zegt Jambon. "Je gaat een ander soort debat krijgen, niet welke partij is beste, maar een debat om er eerst en vooral voor te zorgen dat de burger naar de stembus gaat. Dan krijg je gemotiveerde mensen die gaan stemmen, die waarschijnlijk nadenken over hoe ze hun stem uitbrengen en ik denk dat het democratisch spel daar wel bij gaat varen."

Bekijk hier het hele gesprek met Jan Jambon in "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen