Het meten van de bloedsuikerspiegel met een glucosemeter.
CHASSENET / BSIP

Diabetes type 2 kan verdwijnen met een gewichtsverlies van slechts 10 procent

Mensen die erin slagen 10 procent of meer van hun lichaamsgewicht te verliezen in de eerste 5 jaar nadat ze de diagnose diabetes type 2 hebben gekregen, hebben de grootste kans om hun ziekte in remissie te zien gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse University of Cambridge. De bevindingen maken duidelijk dat het mogelijk is om de ziekte te boven te komen zonder extreme beperkingen van de calorie-inname of intensieve interventies in de levensstijl.

Diabetes type 2 treft wereldwijd 400 miljoen mensen en verhoogt het risico op hartziektes, beroertes, blindheid en amputaties. 

De ziekte kan onder controle worden gehouden door een combinatie van positieve veranderingen in de levensstijl en medicatie, maar het is ook mogelijk de hoge bloedsuikerwaarden die diabetes definiëren, opnieuw normaal te krijgen - door een substantiële beperking van het aantal calorieën en aanzienlijk gewichtsverlies. 

Een intensief caloriearm dieet met een maximale inname van 700 calorieën per dag gedurende 8 weken, leidt bij 9 mensen op de 10 die pas de diagnose hadden gekregen, tot remissie van de ziekte - het al dan niet tijdelijk verdwijnen van ziekteverschijnselen, in dit geval de hoge bloedsuikerspiegel - en bij de helft van de mensen die de ziekte al langer hebben. 

Er waren echter weinig aanwijzingen dat hetzelfde effect ook bereikt kon worden door mensen die minder intensieve interventies ondergingen, interventies die haalbaarder zijn en mogelijk ook toepasbaar bij de brede bevolking. Om dat uit te zoeken, bestudeerde een team onder leiding van de University of Cambridge gegevens van het ADDITION-Cambridge onderzoek.

Dat is een prospectieve cohortestudie - een studie van een groep mensen met een gemeenschappelijk kenmerk, een cohort of cohorte, die een tijdlang gevolgd worden - van 867 mensen tussen 40 en 69 jaar oud, die pas de diagnose diabetes gekregen hadden en die gerecruteerd werden bij huisartsen in het oosten van het Verenigd Koninkrijk. 

Een diabetespatiënt spuit insuline in.

Meer dan dubbel zoveel kans op remissie

De onderzoekers ontdekten dat 257 deelnemers aan de studie, zo'n 30 procent, in remissie waren bij een opvolgingsonderzoek na vijf jaar. Mensen die erin geslaagd waren in de eerste vijf jaar na de diagnose 10 procent of meer gewicht te verliezen, hadden meer dan twee keer zoveel kans om in remissie te gaan als mensen die hun gewicht behielden. 

"We weten al een tijdje dat het mogelijk is diabetes in remissie te sturen met behoorlijk drastische maatregelen als intensieve programma's voor gewichtsverlies en een extreme beperking van calorieën", zei dokter Hajira Dambha-Miller van het Department of Public Health and Primary Care van Cambridge. "Deze interventies kunnen een zeer grote uitdaging vormen voor individuen en ze zijn moeilijk haalbaar. Maar onze resultaten suggereren dat het mogelijk is van diabetes verlost te raken, minstens vijf jaar lang, met een meer bescheiden gewichtsverlies van 10 procent. Dat zal mensen meer motiveren en dus ook meer bereikbaar zijn voor veel mensen", zo zei ze in een persbericht van Cambridge.

"Dit versterkt het belang van het beheersen van het lichaamsgewicht, wat bereikt kan worden door veranderingen in het dieet en toegenomen fysieke activiteit", zei senior auteur professor Simon Griffin van de Epidemiology Unit van de Britse Medical Research Council. "Diabetes type 2 kan, hoewel het een chronische ziekte is, leiden tot aanzienlijke complicaties. Maar zoals onze studie aantoont, kan het onder controle gebracht worden en zelfs teruggedraaid."

De onderzoekers stellen dat patiënten in staat stellen om gewicht te verliezen na een diagnose, meer aandacht moet krijgen. Het team voert nu verder onderzoek uit om de beste manier te vinden om patiënten met diabetes type 2 te helpen om blijvend gewicht te verliezen.

De studie van de University of Cambridge is gepubliceerd in Diabetic Medicine. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Cambridge.  

Meest gelezen