De krantencommentaren over het Vlaamse regeerakkoord: "Wie zal dat betalen? De jongere generaties"

Bij de dames en heren van de schrijvende pers heersen toch wel wat reserves bij wat de regering-Jambon I gisteren heeft voorgelegd. Zo komen heel wat maatregelen hard en streng over en bevatten die "vingerafdrukken van het Vlaams Belang". En één vraag keert vaak terug: hoe zit het met de cijfertjes en de centen? En dus: "Wie wordt het kind van de rekening?"

"Zelfde coalitie, andere toon en prioriteiten", merkt Bart Eeckhout op, de hoofdredacteur van De Morgen. Volgens hem is deze regering rechtser, "met veel aandacht voor Vlaams-identitaire symboolpolitiek". Die moet, samen met het "verharde inburgeringsbeleid", "een logisch antwoord bieden op de verkiezingszege van Vlaams Belang". "Is het ook slim? Blijven roepen dat het allemaal nog wat harder moet, kan voor het VB volstaan om het succes te bestendigen."

Ook Karel Verhoeven, de hoofdredacteur van De Standaard, maakt die observatie, als hij de maatregelen van de nieuwe Vlaamse regering bekijkt: "In gedachten zat een vierde partij voortdurend mee in de kamer. De strategie van Bart De Wever om een zomer lang met Vlaams Belang te praten, heeft alvast ­opgeleverd dat de geest van Theo Francken door Jambon I waart. En dat CD&V dat slikt."

Maar hij oppert dat dat, op een vreemde manier, ook goed kan uitdraaien voor deze regering. "Dat de vijand nu buiten de regering zit, kan wel eens krachtige lijm blijken te zijn."

Over de lat

Politiek commentator Bart Haeck van De Tijd ziet ook dat deze coalitie "muren rond de Vlaamse sociale bescherming bouwde", een gevolg van de hoge score van Vlaams Belang bij de verkiezingen. "In een echte democratie kan dat ook niet anders, of je nu blij bent met de verkiezingsuitslag of niet."

Ook merkt hij dat de regering de lat hoger legt, onder meer in het onderwijs en op vlak van de cijfers. Toch uit Haeck net daar ook zijn reserves: "Waar wordt bespaard? Hoe zullen de files korter worden? Hoe wordt de klimaatstrijd gevoerd? Het is onduidelijk hoe de regering zelf over die lat raakt."

Andermaal dreigt dit een regering te worden die mensen niet durft te zeggen dat de overheid en dus ook zijzelf boven hun stand leven

Jan Segers, Het Laatste Nieuws

Dat is exact wat editorialist Jan Segers van Het Laatste Nieuws zich afvraagt bij dit akkoord, dat volgens hem "vingerafdrukken van het Vlaams Belang" draagt: "Andermaal dreigt dit een regering te worden die mensen niet durft te zeggen dat de overheid en dus ook zijzelf boven hun stand leven. Die nieuwe schulden maakt. Wie zal dat betalen? Wie wordt het kind van de rekening?"

Segers kent het antwoord op zijn eigen vraag al: "de jongere generaties, de kinderen- en kleinkinderen-Jambon. Beweren dat je in economisch barre tijden zoveel meer mensen aan de slag krijgt dat alle putten zich vanzelf weer vullen, is zelfbedrog."

(Lees verder onder de foto)

Rebellie

"Het is van moetens", ziet editorialist Peter Mijlemans van Het Nieuwsblad. Hij wijst dan naar de "strenge ingrepen" die deze regering plant in het onderwijs en op vlak van inburgering. "Wie tegensputtert, zal het voelen."

Maar, voegt hij eraan toe, "hoe Jambon I de rekening zal doen kloppen, zal snel moeten blijken". "Traditiegetrouw is slecht nieuws de primeur die achtergehouden wordt voor het parlement. Of de rangen gesloten zullen blijven, zal de toekomst uitwijzen. Sterke Jan zal niet voldoende zijn. Voor dit werkstuk en deze ploeg is Superjan nodig. Ook van moetens."

Kris Vanmarsenille, hoofdredacteur van de Gazet van Antwerpen, is wel te spreken over dit akkoord van 300 pagina's. Dat is volgens haar net zo gedetailleerd uitgewerkt om gekibbel achteraf te vermijden: "Dat signaal van de kiezer hebben ze alvast begrepen: wie in een regering zit, moet besturen en niet alleen bezig zijn met het heil van zijn eigen partij."

Van een goede cursus mét examen kan iedereen beter worden. Maar een nieuwkomer die daar 360 euro voor moet betalen? Waar moet die dat halen? Wel, gewoon bij het OCMW

Liliana Casagrande, Het Belang van Limburg

En ook het signaal van de Vlaams Belang-kiezer heeft deze regering "duidelijk opgepikt": "Dit is het beleid dat een groot deel van de Vlamingen gevraagd heeft, dat onze sociale zekerheid moet beschermen en dat de integratie van alle nieuwkomers moet bevorderen."

Liliana Casagrande, journalist bij Het Belang Van Limburg, zegt dat N-VA naar het Deense model heeft gekeken. "Daar pronken zelfs de sociaaldemocraten met hun keiharde regels. (...) Er is niets mis met strenge en duidelijke regels, zo lang ze maar rechtvaardig zijn. Van een goede cursus mét examen kan iedereen beter worden. Maar een nieuwkomer die daar 360 euro voor moet betalen? Waar moet die dat halen? Wel, gewoon bij het OCMW."

Zij oppert dat strenge regels ook steevast rebellie in de hand werken. "Straks is punk weer hip."

"Terugplooien op jezelf"

Aan de andere zijde van de taalgrens merkt L'Echo-journalist Jean-Paul Bombaerts op dat N-VA-voorzitter Bart De Wever met dit akkoord duidelijk "het gras onder de voeten van extreemrechts wil wegmaaien en die kiezers naar de democratische kant wil trekken". "Lees: bij de N-VA. Want je moet al een beslagen exegeet zijn om de hand van Open VLD of CD&V te ontwaren in dit akkoord."

Bernard Demonty, chef politiek bij Le Soir, stoort zich niet aan de zelfbewuste, Vlaamse koers die uit dit regeerakkoord spreekt, zegt hij. Maar hij is wel erg kritisch over het strenge inburgeringsluik ervan. "De eerste regels van de Vlaamse overeenkomst spreken van een sterke regio, aan de top op economisch, artistiek, cultureel, maatschappelijk vlak. 't Is waar: Vlaanderen heeft van niemand lessen te krijgen. Maar welke meerwaarde kan je aan die benijdenswaardige deugden geven als je je terugplooit op jezelf?"

(Lees verder onder de foto)

Nicolas Maeterlinck

Breuk

In La Libre Belgique heeft politiek journalist Francis Van de Woestyne scherpe kritiek op de Vlaamse beslissing om de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen af te schaffen. Hij ziet dat nogmaals als een manier voor Vlaanderen om het verschil met Brussel en Wallonië verder uit te diepen.

"België heeft nood aan een gemeenschappelijke ambitie. De verschillen vormen een rijkdom. De tactiek die erin bestaat om die verschillen nog te verergeren in plaats van zich te richten op de punten waarin we wel overeenkomen, zal dit land naar de rand van een breuk leiden." 

Hoe kan je nog samenleven binnen eenzelfde federale staat als je zo'n tegengesteld beleid voert?

Philippe Martin, L'Avenir

Ook Philippe Martin van L'Avenir ziet vooral veel verschillen tussen het Vlaamse en het Waalse regeerakkoord. Volgens hem gaan de Vlaamse en Waalse wegen naar economische groei, meer welzijn, naar een beter klimaat een tegenovergestelde richting uit.

"Met twee evidente gevolgen: hoe kan je op heel korte termijn die twee 'continenten' dichter bij elkaar brengen rond eenzelfde onderhandelings­tafel? En, op langere termijn: hoe kan je nog samenleven binnen eenzelfde federale staat als je zo'n tegengesteld beleid voert?"

Meest gelezen