BELGA/WAD

Hoe vermijden dat Vlaanderen zich vastrijdt in de file? Dit zijn de recepten van Jambon I

Wat heeft de nieuwe Vlaamse regering in petto om de mobiliteit in onze alsmaar drukker wordende regio weer vlot te trekken? Een duik in de tekst van het regeerakkoord maakt ons iets wijzer. Maar zullen nieuwe begrippen als combimobiliteit of slimme mobiliteit oplossingen bieden? 

Weet u wat combimobiliteit is? Dat was een van de sleutelwoorden die toekomstig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gebruikte toen hij het regeerakkoord voorstelde. Daarmee doelt hij op zogenoemde mobipunten, waarbij reizigers vlot moeten kunnen overstappen van de deelfiets op de bus of van de trein op een deelauto. Die mobipunten zouden moeten worden ondersteund door digitale platformen waar je te weten komt hoe en waar je best verandert van vervoersmiddel.

Door die combimobiliteit hoopt de Vlaamse regering meer mensen uit hun auto te lokken. Dat is trouwens de leidraad op het vlak van mobiliteit: automobilisten verleiden tot alternatieven, maar hen niet sanctioneren als ze achter het stuur van hun auto blijven zitten.

Voor de fiets

Ontslagnemend minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) toonde zich al fervent voorstander van meer fietspaden, en de nieuwe Vlaamse regering doet daar nog een flinke schep bovenop. De investeringen in fietspaden worden opgetrokken van 190 miljoen dit jaar naar 300 miljoen. Zo hoopt Vlaanderen meer mensen de fiets op te krijgen voor bijvoorbeeld hun woon- werkverplaatsingen. 

Vaak zijn er ellenlange onteigeningprocedures voor de aanleg van fietspaden

Verkeersexpert Hajo Beeckman

"Je moet het geld natuurlijk wel tijdig uitgegeven krijgen", zegt VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman. "Vaak zijn er ellenlange onteigeningsprocedures."

Voor het openbaar vervoer

Of er meer middelen naar De Lijn gaan, is veel minder duidelijk. Meer efficiëntie, vervoer in en rond de steden en op de belangrijke lijnen en focussen op waar de vraag het grootst is: dat zijn de punten van aandacht. Voor de rest wordt vermeld dat alle bussen emissievrij moeten zijn tegen 2035 en dat de stadskernen tegen 2025 emissievrij moeten worden bediend.

Opvallend: van De Lijn wordt verwacht dat er een voorstel komt over een gegarandeerde dienstverlening bij stakingsacties.

De Vlaamse vervoersmaatschappij zal in de toekomst wellicht ook rekening moeten gaan houden met mogelijke concurrenten op lange termijn. In één vervoersregio zal een pilootproject worden opgestart waarbij ook een privémaatschappij openbaar vervoer zal kunnen verzorgen, in eerste instantie in aanvulling op het aanbod van De Lijn.

En de auto?

Om de druk op de weg wat weg te nemen investeert Vlaanderen verder in een aantal grote projecten, zoals de Oosterweelverbinding in Antwerpen,  de verbreding van de Brusselse Ring. "50 procent van de filedruk vind je op de grote ring van Antwerpen en Brussel", duidt Hajo Beeckman. 

Rekeningrijden is nochtans het beste instrument om de Europese klimaatdoelstellingen te halen

Verkeersexpert Hajo Beeckman

Over de invoering van rekeningrijden vinden we niets terug in het regeerakkoord. "Ik zie geen politiek draagvlak, ook niet bij de bevolking", zei Weyts daarover in april. "Rekeningrijden is nochtans het beste instrument om de Europese klimaatdoelstellingen te halen", zegt mobiliteitsexpert Hajo Beeckman. Geen slimme kilometerheffing dus, maar wel slimme mobiliteit, met dynamische verkeerslichten en -borden om de verkeersdoorstroming te verbeteren.

In de plaats daarvan wil Vlaanderen inzetten op vergroening van het wagenpark via de verkeersfiscaliteit. Dat betekent dat vervuilende wagens duurder zullen worden, milieuvriendelijke wagens goedkoper. Het regeerakkoord vermeldt uitdrukkelijk dat de belastingdruk niet verhoogt.

Een andere manier om de filedruk aan te pakken is het vrachtwagenverkeer anders organiseren en via een verlaagde kilometerheffing 's nachts vrachtwagens uit de drukke spitsuren weg te lokken. Kanttekening: daarvoor moet Vlaanderen Wallonië nog wel over de streep zien te trekken.

Goed nieuws voor wie elektrisch rijdt of wil gaan rijden. Vlaanderen wil inzetten op meer snellaadpalen

Meest gelezen